Chuyển biến trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Hải Hậu
Cập nhật lúc08:03, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở huyện Hải Hậu đã đạt được  kết quả tích cực; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được nâng lên; trên địa bàn huyện không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu nại, tố cáo đông người giảm. Qua đó đã giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Cán bộ thị trấn Cồn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.  Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
Cán bộ thị trấn Cồn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu thường xuyên quán triệt, triển khai đến từng công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư”; nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, trang thông tin điện tử... đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về thực hiện quyền, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 150 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chỉ thị và các văn bản liên quan với hơn 30 nghìn lượt người tham dự. Điểm nổi bật trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Hải Hậu là việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về khiếu nại, tố cáo, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách vùng, lĩnh vực, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện nắm bắt thường xuyên tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hàng tuần Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trực tiếp nghe tình hình công tác khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên nắm tình hình, những vấn đề liên quan đến tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ, trọng tâm tập trung vào nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chủ động xem xét, giải quyết những trường hợp có dư luận, có vi phạm, giúp ổn định tình hình tại địa phương. HĐND huyện thực hiện giám sát chuyên đề việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện. Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục trong thời gian tới cụ thể như: ở một số xã, thị trấn việc tiếp công dân của chủ tịch UBND chưa nhiều, bố trí thành phần tiếp dân chưa đảm bảo, chưa đủ cán bộ chuyên môn để tham mưu trả lời; việc phân loại đơn, xác định thẩm quyền giải quyết còn lúng túng, chưa bám vào nội dung đơn của công dân; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật sự thu hút người dân tham gia... 

Cùng với đó, việc tiếp công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền theo lịch định kỳ hàng tháng, hàng tuần trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng quan tâm phối hợp thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, các cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để phát sinh phức tạp, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp hoặc phát sinh khiếu kiện tại tòa án. Chính nhờ sự quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Hải Hậu đã có hiệu quả rõ rệt. Không ít vụ việc cho thấy ban đầu vì những bức xúc, vì chưa hiểu rõ quy định pháp luật, người dân có những khiếu kiện, đòi hỏi không đúng. Nhưng sau khi được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện lắng nghe, giải thích về quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan, được đảm bảo về quyền lợi, nhiều trường hợp đã tự nguyện rút đơn, không còn khiếu nại. Điển hình như vụ việc một số hộ dân xóm 8, xã Hải Ninh đề nghị về việc giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I; một số hộ dân xã Hải Minh đề nghị việc giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy nước sạch; một số hộ dân xã Hải Long đề nghị không cho lắp đặt trạm BTS tại Nhà văn hóa xã... Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Hải Hậu đã tiếp 21 lượt công dân, tiếp nhận 12 đơn khiếu nại, tố cáo. Nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường. Các đơn, thư được thụ lý đã giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, do đó đã hạn chế tối đa đơn, thư khiếu kiện vượt cấp. 

Đồng chí Mai Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở Hải Hậu là: Cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại với nhân dân, chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, không né tránh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,