Nghĩa Hưng xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh
Cập nhật lúc08:00, Thứ Năm, 19/09/2019 (GMT+7)

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thời gian qua huyện Nghĩa Hưng luôn chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Hưng triển khai kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ trên địa bàn.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Hưng triển khai kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ trên địa bàn.

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. Theo đó, lực lượng bộ đội thường trực của huyện được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” với 100% quân số cán bộ, sĩ quan là đảng viên. Huyện ủy, UBND huyện cũng thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo đủ quân số với chất lượng ngày càng cao. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. 100% cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang địa phương. Trong đó, lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo hướng “gần gọn địa bàn”; với phương châm “quân đâu cán đó”, sẵn sàng huy động thực hiện các nhiệm vụ, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt 68,83%. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” có cơ cấu, số lượng, thành phần phù hợp theo Luật Dân quân tự vệ; việc tổ chức, xây dựng theo đúng phương châm “dân biết, dân làm, dân cử, dân chăm lo”, trong đó coi trọng xây dựng dân quân tự vệ rộng rãi, làm cơ sở xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt. Tiêu biểu như xã Nghĩa Châu, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh gắn xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí Phạm Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh xã đã tích cực tham mưu cho UBND xã triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức năng lực toàn diện, luôn đề cao tinh thần cảnh giác”. Hàng năm, xã Nghĩa Châu thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đúng luật. Xã cũng đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định với tỷ lệ đạt 25,36% so với dân số. Các lực lượng quân sự, công an hàng năm đều được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và nghiệp vụ, chuyên môn theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trung tá Bùi Xuân Toản, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: “Với việc quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện ngày càng được tăng cường, các lực lượng được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện”. Trong 10 năm (2009-2019), huyện đã tạo nguồn, quy hoạch, đưa đi đào tạo 41 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn theo các chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp. 100% các đồng chí chỉ huy trưởng là thành viên UBND và tham gia cấp ủy địa phương. Cán bộ tự vệ trưởng, thôn, đội trưởng đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao. Lực lượng công an huyện được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tích cực đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, thực sự là nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Lực lượng công an xã từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng. Đến nay đã có 8/25 xã, thị trấn có công an chính quy thường trực, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng được xây dựng vững mạnh là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp nhân dân vùng biển khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong xây dựng lực lượng, thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế, bố trí, quản lý, sử dụng quân số đúng quy định. Trong công tác tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhờ đó, hàng năm kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện còn tăng cường tham mưu với huyện ủy, UBND huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 với tổng số trên 4.500 người; tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 61 nghìn học sinh trên địa bàn huyện, giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, từ đó nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu huyện ủy, UBND huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đúng kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công an, quân sự, biên phòng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự thông qua nhiều hoạt động thiết thực; phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc, góp phần giữ vững biên giới biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Với những thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục tham mưu với huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với lực lượng vũ trang địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chú trọng xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” có đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh và năng lực lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,