Nam Trực chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc08:03, Thứ Năm, 19/09/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Nam Trực triển khai nhiều dự án đầu tư, cần thu hồi đất giải phóng mặt bằng để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của một số người dân có những xáo trộn; mặt khác công tác quản lý về đất đai tại một số địa phương còn hạn chế, buông lỏng, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Cán bộ xã Nam Hồng hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.
Cán bộ xã Nam Hồng hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Hàng năm, Huyện ủy Nam Trực quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai nhiều giải pháp thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan nội chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu ngăn chặn không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, hình thành điểm nóng trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, Huyện ủy đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện từ tháng 4 đến tháng 12-2019. Đảng ủy các xã, thị trấn đã thực hiện việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định 11 của Bộ Chính trị. Qua công tác tiếp dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định đối với các kiến nghị, đề nghị của công dân, góp phần tạo niềm tin và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên Đài phát thanh, trang thông tin điện tử huyện, lồng ghép trong các hội nghị, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức các lớp tập huấn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, nhất là về giải quyết tranh chấp của công dân trên lĩnh vực đất đai cho cán bộ, công chức xã. Thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi ngay trong khuôn viên trụ sở UBND huyện gồm 2 phòng (1 phòng tiếp dân, 1 phòng chờ), đảm bảo các điều kiện cần thiết như: bàn, ghế, quạt điện, nước uống, camera giám sát... Mặt khác, UBND huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung vào những nơi phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, cũng như trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, chủ tịch UBND xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả các buổi tiếp công dân định kỳ; nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, xác định nguyên nhân từng vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi. 

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác đối thoại với công dân để nắm rõ nội dung sự việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phối hợp với cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn giải quyết dứt điểm. Yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, khi xảy ra vụ việc khiếu kiện phải trực tiếp gặp, đối thoại với dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền, không để phát sinh thành “điểm nóng”... Đặc biệt, huyện đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người để giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp kéo dài tại các xã, thị trấn. Chính vì vậy, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài được xử lý dứt điểm. Điển hình như các vụ việc: vi phạm quản lý, sử dụng đất đai ở xã Điền Xá; ông Lê Văn Hiền, xã Nam Toàn đề nghị được giao đất tái định cư sau khi thu hồi đất thực hiện dự án đường S2 từ năm 2004; ông Nguyễn Thanh Hà, xã Nam Mỹ đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại thửa đất đã được Công ty Thương nghiệp Đồng Phù - Nam Mỹ (trước đây) thanh lý; một số công dân xã Nam Mỹ và UBND xã Nam Mỹ đề nghị thu hồi, chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số hộ dân xã Nam Mỹ theo báo cáo số 20/BC-UBND ngày 2-10-2017 của UBND xã…

Với việc thực hiện các giải pháp quyết liệt, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở huyện Nam Trực đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm theo từng năm, chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã thực hiện 5.459 buổi tiếp dân với 4.846 lượt người; tiếp nhận 534 vụ việc, đã giải quyết 495 vụ việc, đạt tỷ lệ 92,7%, số vụ việc còn lại đang được tập trung giải quyết theo quy định. Nhằm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thời gian tới huyện Nam Trực tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì lịch tiếp công dân theo quy định; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác xử lý đơn thư và kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh trên địa bàn; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn pháp luật và nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,