Huyện Vụ Bản sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội
Cập nhật lúc07:55, Thứ Hai, 23/09/2019 (GMT+7)

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế trên địa bàn luôn có bước phát triển, đạt mức tăng trưởng bình quân trên 12%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp lên mức 55%, dịch vụ 21,2%, nông nghiệp giảm xuống chỉ còn 23,8%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội có bước phát triển mới. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt hơn 43 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm đi còn 1,52%. Điểm nhấn đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ đó là Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236, ngày 27-2-2019 công nhận Vụ Bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới từ năm 2018. Đạt được những kết quả nổi bật này là do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Điện lực Vụ Bản thi công nâng cấp hệ thống lưới điện hạ thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Điện lực Vụ Bản thi công nâng cấp hệ thống lưới điện hạ thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Đảng bộ huyện Vụ Bản hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng với 6.619 đảng viên; trong đó đảng viên ở các xã, thị trấn chiếm tỷ lệ 89,3%; đảng viên ở các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chiếm 6,9%; đảng viên trong lực lượng vũ trang là 2,57% và 1,22% đảng viên đang làm việc ở các doanh nghiệp Nhà nước”. Một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ bước đầu đã có chuyển biến tích cực, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm; công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được đổi mới. Năm 2018, việc đánh giá cán bộ được chia thành hai cấp; trong đó cán bộ, lãnh đạo cấp huyện có 75 đồng chí, thực hiện đánh giá, xếp loại 74 đồng chí. Kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 10,6%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 89,19%; còn lại là hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cán bộ, lãnh đạo cấp xã, thị trấn, tổng số có 89 đồng chí được đánh giá, xếp loại; kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 21,92%, còn lại đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2019, Đảng bộ huyện Vụ Bản sẽ tập trung đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp đảm bảo chặt chẽ hơn, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ở từng vị trí, làm cơ sở để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Về xây dựng tổ chức bộ máy, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản đã chủ động đề nghị Tỉnh ủy cho thực hiện chủ trương hợp nhất một số cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng, đảm bảo đi vào hoạt động hiệu quả. Theo đó, đã tiến hành sáp nhập cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; sáp nhập Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND huyện; chuyển chức năng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo theo quy định của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, tất cả 18 xã, thị trấn đều thực hiện mô hình bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND; 39/40 bí thư cấp ủy là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh để sáp nhập Trung tâm Y tế với Bệnh viện Đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; hoàn thành đề án sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã, thị trấn. Thực hiện Nghị quyết số 37 ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653 ngày 12-3-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, huyện Vụ Bản đang tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng các phương án sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố theo quy định. Sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và để đồng bộ với tổ chức của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, tiến hành giải thể 1 chi bộ cơ sở, sáp nhập 10 chi bộ, giảm 6 đầu mối so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hiện nay là 317 chi bộ bao gồm 220 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố; 1 chi bộ cơ quan hành chính; 80 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập; 11 chi bộ ở lực lượng vũ trang; 5 chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần có 100% vốn Nhà nước và tại hợp tác xã cơ khí dịch vụ. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đang ngày càng được củng cố, hoàn thiện; việc kiện toàn, sắp xếp bộ phận mới đảm bảo kịp thời theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kết quả đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2015-2020 khá toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát huy những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Vụ Bản tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tập trung thi đua nước rút nhằm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra; tạo tiền đề vững chắc bước vào giai đoạn phát triển mới của nhiệm kỳ mới 2020-2025 với mục tiêu xuyên suốt được xác định đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,