Nỗ lực hướng đến mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:41, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 319.517 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 98,12%. Thành phố Nam Định là địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cao nhất trong toàn tỉnh với 99,78%, huyện Xuân Trường có tỷ lệ thấp nhất với 93,66%.

Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm học, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Hướng dẫn quy định chi tiết đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương cũng như quyền lợi của đối tượng khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế; đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí thi đua đối với các nhà trường; trong đó các trường đạt chuẩn quốc gia phải có 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Các cơ sở giáo dục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho phụ huynh học sinh nắm được tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm của cả gia đình và nhà trường nhằm bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của học sinh.

Thành phố Nam Định có 65 cơ sở giáo dục với 48.034 học sinh, sinh viên, trong đó, có 22 trường tiểu học, 18 trường trung học cơ sở, 11 trường trung học phổ thông, 14 trường chuyên nghiệp. Ngay từ đầu năm học 2018-2019, UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc học sinh, sinh viên và củng cố mạng lưới y tế học đường. Bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ kịp thời cho học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong xu thế quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng tăng nên học sinh, sinh viên được hưởng thụ nhiều lợi ích khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nên phụ huynh học sinh đã tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho con. Với các biện pháp hiệu quả, năm học 2018-2019, Thành phố Nam Định có 62/65 trường học đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; 2 trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95-99,9%; 1 trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt dưới 80%.

Kết thúc năm học 2018-2019, huyện Xuân Trường có 28.222 học sinh có thẻ Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,7%, (còn 1.897 học sinh chưa có thẻ Bảo hiểm y tế). Huyện Ý Yên có 38.720 học sinh có thẻ Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 97,79%, (còn 875 học sinh chưa có thẻ Bảo hiểm y tế). Các huyện: Vụ Bản có 640 học sinh, Trực Ninh có 595 học sinh, Nam Trực có 508 học sinh chưa có thẻ Bảo hiểm y tế. Như vậy vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Nguyên nhân do nhận thức của một số ít phụ huynh về chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên chưa đầy đủ nên không tham gia; một số trường hợp học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không đủ điều kiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các em; bên cạnh đó, công tác triển khai, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế học sinh tại một số địa phương, cơ sở trường học chưa được chú trọng; một số trường học chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai bảo hiểm y tế học sinh cũng như quan tâm thích đáng đến công tác y tế học đường; việc tuyên truyền, vận động chưa được triển khai quyết liệt, đồng bộ; chất lượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế trên địa bàn chưa đáp ứng sự hài lòng của người dân; mặc dù Luật Bảo hiểm y tế quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân, nhưng do chưa có chế tài bắt buộc tham gia nên quá trình tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn.

Năm học 2019-2020, hướng đến mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, cùng với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Trong đó, các cơ sở giáo dục coi công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những chỉ tiêu thi đua, khen thưởng hàng năm. Bảo hiểm xã hội tỉnh đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để cấp cho các trường học, giúp các trường chủ động nâng cao trong việc đảm bảo chất lượng y tế trường học cũng như đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của mỗi học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh./.

Minh Tân

 

,
,
.
,
,
,
,