Hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng ở Mỹ Lộc
Cập nhật lúc08:35, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Những năm qua, các hội quần chúng ở Mỹ Lộc luôn thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người dân với các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Là một trong những tổ chức hội đặc thù, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện luôn phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của huyện. Đồng chí Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Hàng năm Thường trực Hội tham mưu với UBND huyện và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tổ chức vận động, ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo”; “nạn nhân chất độc da cam” và chương trình “Hiến máu nhân đạo”... Năm 2018, tổng số tiền vận động, quyên góp đạt trên 527 triệu đồng, hỗ trợ 907 lượt người. Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội “Những giọt máu hồng” với gần 1.000 người tham gia; tiếp nhận 416 đơn vị máu đạt 143,4% chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với Hội Chữ thập đỏ, các hội quần chúng trong huyện Mỹ Lộc như: Hội Khuyến học, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội Cựu giáo chức; Hội Cựu quân nhân; Hội Liên hiệp Thanh niên; Hội Bộ đội Trường Sơn... đã nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, tương thân, tương ái, động viên thăm hỏi giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Cùng với các hoạt động từ thiện, xã hội, các hội quần chúng huyện Mỹ Lộc đã tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội quần chúng đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, nhân dân trong huyện tự nguyện đóng góp 30,664 tỷ đồng; 10.540 ngày công lao động và hiến 61.804m2 đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2018, huyện Mỹ Lộc đã có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đang chờ thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc tuyên truyền, vận động nhân dân Thị trấn Mỹ Lộc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc tuyên truyền, vận động nhân dân Thị trấn Mỹ Lộc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Đình Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Lộc cho biết: Xác định các hội quần chúng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hội quần chúng; đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hội quần chúng các cấp, quy hoạch, giới thiệu cán bộ có phẩm chất, năng lực giữ vị trí chủ chốt của các hội đặc thù; thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các hội quần chúng thông qua các buổi làm việc với hệ thống chính trị cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp và trực tiếp làm việc với các hội quần chúng để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của tổ chức hội và hội viên, định hướng hoạt động cho hội trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền trong huyện cũng tạo điều kiện để các hội quần chúng cùng tham gia vào các hoạt động phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục và khuyến khích hoạt động của các tổ chức hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm bố trí kinh phí để các tổ chức hội hoạt động, hướng dẫn, chỉ đạo hội tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hàng năm. Nhờ đó, các tổ chức hội quần chúng của huyện ngày càng được củng cố và phát triển, từng bước đi vào hoạt động nền nếp. Đến nay, toàn huyện Mỹ Lộc có 12 tổ chức hội cấp huyện với 52.896 hội viên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội quần chúng, thời gian tới, huyện Mỹ Lộc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác củng cố xây dựng và tổ chức hoạt động. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội, đặc biệt là các cơ quan quản lý lĩnh vực hoạt động chính của Hội được giao phụ trách. Quan tâm đôn đốc nhắc nhở và lãnh đạo, quản lý về tổ chức, nhân sự và đại hội kết thúc nhiệm kỳ. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các Hội, kịp thời xử lý vi phạm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội, hội viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hội quần chúng với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng nhằm đưa hoạt động của tổ chức hội quần chúng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng huyện Mỹ Lộc ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,