Xuân Trường với những giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:24, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

Với những giải pháp đồng bộ, năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội huyện đạt trên 183 tỷ đồng, với 6.264 người tham gia bảo hiểm xã hội, 137.430 người tham gia bảo hiểm y tế.

Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.
Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Đạt được kết quả trên, huyện Xuân Trường tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Huyện ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; UBND huyện xây dựng và triển khai “Đề án thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020” của huyện; giao kế hoạch cụ thể cho các xã, thị trấn thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức hơn 30 hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm y tế tại 20 xã, thị trấn; cung cấp hàng nghìn tờ rơi bảo hiểm y tế hộ gia đình, tài liệu về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi tới nhân dân; tập huấn về công tác thu bảo hiểm y tế cho các đại lý trên địa bàn... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, để nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Trung tâm Y tế huyện xây dựng và triển khai hiệu quả công tác nâng cao chất lượng phục vụ tại 20 trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở khám, điều trị bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo công khai, minh bạch. Mạng lưới y tế trong huyện được củng cố, phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Cấp ủy Đảng, chính quyền 20 xã, thị trấn trong huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; tăng cường tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ trong thực hiện bảo hiểm y tế. Với sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt mục tiêu đề ra. Đến cuối tháng 2-2019, số người tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt tỷ lệ 83%; có 8 xã đạt tỷ lệ trên 85,5%; toàn huyện có 15.007 hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; 25.982 học sinh tham gia bảo hiểm y tế và 66.226 người có thẻ bảo hiểm y tế khác. Nhiều địa phương đạt cao về chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế là: Xuân Hồng, Xuân Thủy, Xuân Thành, Xuân Kiên, Xuân Bắc. Trước đây xã Xuân Thượng có nhiều lao động đi làm ăn xa, nên gặp khó khăn trong công tác quản lý và phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình và người dân tham gia bảo hiểm y tế theo các hình thức. Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân xã Xuân Thượng đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức kê khai, quản lý và phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, đăng ký và thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên trong gia đình. 100% các xóm trong xã xây dựng hương ước với tiêu chí bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” phải có 100% thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, Xuân Thượng là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về độ bao phủ bảo hiểm y tế với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,7%.

Năm 2018, Xuân Trường là đơn vị tiêu biểu trong tỉnh về công tác thu; tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm còn 2,37%. Để đạt chỉ tiêu đề ra trong công tác thu, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, làm tốt việc quản lý đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; tham mưu giải quyết những tồn đọng, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị về chế độ chính sách, tạo lòng tin của cán bộ, người lao động và nhân dân đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Duy trì tốt chế độ kiểm tra và thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở 260 các cơ quan, doanh nghiệp, trường học...; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm phát sinh, tạo sự công bằng xã hội, góp phần giữ vững an ninh nông thôn trên địa bàn. Thực hiện tốt việc quản lý thu, quản lý chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết kịp thời hồ sơ và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng lao động thanh quyết toán kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho người lao động…

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường xây dựng chỉ tiêu: có 88% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí bao phủ bảo hiểm y tế; tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm xuống còn 2,6%. Để đạt chỉ tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện tập trung rà soát mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với Chi cục Thuế huyện rà soát danh sách các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề nghị đơn vị sử dụng lao động lập thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Tập trung triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; thực hiện đúng quy trình thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thường xuyên rà soát, phân loại các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để có kế hoạch đôn đốc thu. Tăng cường kiểm tra các đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,