Nét mới trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:16, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, ngay từ đầu năm 2019, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã xây dựng, triển khai chương trình công tác tuyên truyền theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong tình hình mới.

Bảo hiểm xã hội tỉnh giám sát thực hiện quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Bảo hiểm xã hội tỉnh giám sát thực hiện quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo kế hoạch, năm 2019, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai 120 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 10 huyện, thành phố. Trong đó công tác tuyên truyền được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở với hình thức đối thoại trực tiếp với người dân và người lao động trong các doanh nghiệp. Tập trung truyên truyền và đối thoại những nội dung về cách thức tham gia và chế độ được thụ hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; chế độ hưu trí đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã; quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, thứ tự tham gia bảo hiểm y tế theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế và quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; quy định về việc bảo quản và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh; quy định về tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho đối tượng không có thẻ Bảo hiểm y tế theo Thông tư 02 của Bộ Y tế… Hoạt động đối thoại là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, hướng tới đối tượng cụ thể, có sức thuyết phục, thông tin đầy đủ đến người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây cũng chính là kênh thông tin để các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành liên quan nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đối với xã đạt nông thôn mới phải đạt chỉ tiêu bao phủ tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế từ 85% trở lên và tỷ lệ tăng hàng năm, đến năm 2020 đạt trên 90% bao phủ bảo hiểm y tế. Các xã, thị trấn sau khi đạt tiêu chí nông thôn mới không được để sụt giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Đưa chỉ tiêu hoàn thành bao phủ bảo hiểm y tế là chỉ tiêu bắt buộc phải đạt khi xét khen thưởng các đơn vị (trường học phải đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 100% cho người lao động). Bảo hiểm Xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn các xã, phường, thị trấn và việc chấp hành các quy định về pháp luật bảo hiểm y tế của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, từ năm 2019, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã kịp thời chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong việc xây dựng quy trình hỗ trợ, thủ tục thanh quyết toán kinh phí. Năm 2019, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện lộ trình phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết: Năm 2019 là năm khởi đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; năm tập trung hoàn thiện các đề án, dự án về công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Bảo hiểm Xã hội “nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã xác định rõ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bảo hiểm Xã hội tỉnh đặt ra 12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, trong đó, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bao phủ bảo hiểm y tế của địa phương, hoàn thành kế hoạch thu theo niên độ, tiếp tục giảm mạnh nợ bảo hiểm xã hội. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng địa phương, nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng là nông dân, lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành; khảo sát tình hình tham gia bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh để triển khai các giải pháp mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho các đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội; sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng quy định của ngành Bảo hiểm Xã hội và của Bộ Tài chính. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,