Mặt trận Tổ quốc xã Hải Minh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Cập nhật lúc08:20, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Phát huy vai trò của Mặt trận trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Minh (Hải Hậu) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Minh tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã về bảo đảm vệ sinh môi trường.
Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Minh tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã về bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện phát động nhằm khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội; vận động các chi hội, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở khu dân cư giúp đỡ ngày công lao động và hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất; tuyên truyền và vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển ngành nghề tạo việc làm cho trên 4.000 lao động làm việc với mức thu nhập ổn định từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, cùng với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều biện pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động. Đến nay, toàn xã có 5.300/5.527 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,8%, 26/26 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư các thôn, xóm vận động nhân dân tích cực đóng góp ý kiến vào các đề án, kế hoạch, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo tính sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể và có tính khả thi; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông, công trình thủy lợi và các công trình phúc lợi công cộng, phát huy các nguồn lực trong nhân dân chung sức thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Kế thừa những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới với chiều dài 308m trị giá 226 triệu đồng. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,63% (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều). Một trong những kết quả đáng ghi nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã là tổ chức tốt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Trong năm 2018, toàn xã đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền 77,5 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi 375 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trợ cấp đột xuất trên địa bàn xã... Từ cuộc vận động đã khơi dậy, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, động viên khích lệ các hộ nghèo ổn định đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, phong trào “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái” ngày càng phát triển sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân, đã giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống, nhất là những người già không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam… với số tiền trên 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã đã động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp ủy, chính quyền các cấp. Phối hợp tổ chức các cuộc giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính sách pháp luật ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị tuyên truyền, vận động 3 hộ gia đình ở xóm 10 Tân Tiến và xóm 2A vi phạm sử dụng đất đai sai mục đích chấp hành theo quy định của Luật Đất đai…

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, mở rộng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 

,
,
.
,
,
,
,