Xây dựng khu dân cư không có ma túy, tệ nạn xã hội
Cập nhật lúc08:03, Thứ Hai, 03/12/2018 (GMT+7)

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tham gia phòng chống ma túy, xây dựng khu dân cư (KDC) 5 không gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Để cụ thể hóa những nội dung của cuộc vận động, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở tỉnh với các nội dung: Không có hộ nghèo; Không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; Không có ô nhiễm về môi trường và vi phạm nếp sống văn hóa; Không có người sinh con thứ 3 trở lên; Không có người khiếu kiện trái pháp luật và mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các nội dung của phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” đã được các tổ chức thành viên và các ngành lồng ghép triển khai thực hiện trong nhiều phong trào góp phần quan trọng cùng với các cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đặc biệt thực hiện nội dung “Không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội”, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn ma tuý, xây dựng KDC trong sạch không có ma tuý, tệ nạn xã hội. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên triển khai nhiều đợt tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng như: Phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh xây dựng trên 9.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống tội phạm. Phối hợp với ngành văn hoá thông tin kẻ vẽ trên 15 nghìn khẩu hiệu, bảng tin, pa-nô tuyên truyền về công tác phòng, chống các loại tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, phát hành trên 20 nghìn tờ rơi về công tác phòng, chống ma túy... 10 năm qua (2008-2018), MTTQ các cấp đã tổ chức 57 lớp tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và cán bộ phụ trách công tác MTTQ của 229 xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận (trong đó lồng ghép nội dung công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội). Với 40 nghìn thành viên tham gia Ban công tác Mặt trận cơ sở, đây được coi là lực lượng quan trọng tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21 tại địa bàn dân cư và trở thành hành động thực tiễn ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 20 hội nghị tập huấn, tọa đàm về công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và xây dựng xã, phường lành mạnh; xây dựng thôn, xóm bình yên, không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tại những KDC điểm nóng như các xã: Nam Tiến, Nam Lợi (Nam Trực); Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng); Xuân Phú (Xuân Trường). Tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy cho chức sắc các tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trong triển khai, Ủy ban MTTQ luôn chú trọng công tác vận động KDC, hộ gia đình ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức cho 100% KDC cam kết thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội và trên 90% số hộ gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, ký cam kết gia đình đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, xây dựng và duy trì nhiều phong trào, mô hình quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội đem lại hiệu quả cao như các mô hình: “Thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Thôn, xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Xứ, họ đạo không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Xứ họ không có ma tuý”, “Bình yên tuyến biển”, “Tuyến biên phòng không có tội phạm”, “Xã, phường không có tội phạm, không có ma tuý”, “Khu dân cư không có tội phạm”… Trong công tác cảm hoá giáo dục các đối tượng phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình. Những năm qua, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp cảm hóa giáo dục 7.586 đối tượng mắc tệ nạn xã hội, trong đó trên 4.000 người đã tiến bộ. Nhiều người sau thời gian lầm lỗi trở thành người công dân tốt, tích cực tham gia vào các phong trào ở KDC, phát huy vai trò trong xây dựng KDC lành mạnh không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Từ hiệu quả của phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ và tổ chức thành viên phát động. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.771/3.463 KDC văn hóa, 490.109 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 3.335 KDC xây dựng được hương ước, quy ước, 1.401 KDC 5 không, 2.366 KDC không có tệ nạn ma túy.

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác phòng, chống ma túy đã phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương./.

Văn Huỳnh

 
,
,
.
,
,
,
,