Đẩy mạnh xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:56, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)

Những năm qua, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 gắn với thực hiện tiêu chí 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Cán bộ Trạm Y tế xã Nam Vân (Thành phố Nam Định) hướng dẫn người dân dùng cây thuốc nam để chữa bệnh.
Cán bộ Trạm Y tế xã Nam Vân (Thành phố Nam Định) hướng dẫn người dân dùng cây thuốc nam để chữa bệnh.

Thực hiện tiêu chí 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới, Sở Y tế đã tham mưu với UBND tỉnh tăng cường nguồn lực giúp các xã xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo (Trung ương hỗ trợ 70%, tỉnh hỗ trợ 30%)... Bên cạnh đó, Sở Y tế tranh thủ các chương trình, dự án, các nguồn lực đầu tư xây mới trạm y tế, cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực cho các trạm y tế xã. Trong đó, triển khai Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh đồng bằng sông Hồng (Dự án Norred); thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở như: tổ chức đào tạo tập huấn, rà soát triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở cho cán bộ y tế tuyến huyện và 229 xã, phường, thị trấn; triển khai Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tại 229/229 trạm y tế xã, phường, thị trấn; khảo sát cơ sở vật chất, nhu cầu đào tạo và đầu tư tại 60 trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; mở 11 lớp đào tạo với 355 y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, quản lý trạm y tế… Sở Y tế cũng tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ các xã hoàn thiện tiêu chí; đồng thời kiến nghị với chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo, vào cuộc để xây dựng các trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời giao cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh thường xuyên chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ trang thiết bị chống dịch, giường bệnh, tài liệu truyền thông… cho các trạm y tế. Đến nay mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã từng bước được hoàn thiện: Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới; thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của trạm y tế. Trình độ chuyên môn, các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại trạm y tế dần được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Dịch bệnh được giám sát chặt chẽ, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như: Phòng, chống sốt rét; phòng chống lao, phong; phòng, chống HIV/AIDS… được thực hiện hiệu quả và đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm bước đầu được theo dõi, quản lý tại cộng đồng… Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được nâng cao. Đến nay toàn tỉnh đã có 223 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 97,3%), trong đó 8/10 huyện gồm Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Xuân Trường, Trực Ninh, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, có 207/209 xã đã về đích nông thôn mới. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em (dưới 5 tuổi) ở thể cân nặng/tuổi là 11,4%; chiều cao/tuổi 17% (chỉ tiêu 24,2%) vượt so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: Trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, nhận thức của lãnh đạo và người dân tại một số địa phương chưa đầy đủ, vẫn còn coi xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là trách nhiệm của ngành Y tế và của riêng trạm y tế. Nguồn nhân lực làm việc tại trạm y tế hiện còn thiếu, nhất là bác sĩ; số lượng, cơ cấu một số chức danh chuyên môn có nơi chưa phù hợp; chất lượng các dịch vụ y tế tuyến xã chưa đáp ứng theo phân tuyến kỹ thuật. Nhiều xã sau khi được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thiếu giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm tính bền vững... Việc thực hiện chỉ tiêu còn khó khăn, hiện nay tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh mới đạt 82,27% (chỉ tiêu được giao là 85,5%). Để khắc phục khó khăn, thời gian tới Sở Y tế tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát hỗ trợ duy trì kết quả các xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các đơn vị y tế tham mưu với địa phương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế… Chỉ đạo các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, các quy định của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nhân dân, sớm hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh có 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, góp phần hoàn thành tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,