Tập trung các giải pháp phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc07:55, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Trong các ngày từ 5 đến 11-9-2018, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, Công đoàn và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 7 doanh nghiệp (DN) gồm: Cty CP Daum&Jungan, Cty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường, Siêu thị Lan Chi Mart Giao Thủy, HTX vận tải Hòa Bình, Cty TNHH Dreamplastic, Cty CP Thời trang quốc tế Việt, Cty CP Kinh bắc Thành Nam. Tổng số lao động có mặt tại thời điểm giám sát của 7 DN là 3.411 người, trong đó lao động nữ là 2.740 người chiếm 80,3%. Qua giám sát cho thấy 7/7 DN đã đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 2.608/2.918 lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 89,37%. Nhìn chung các DN đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ) cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Việc chi các chế độ BHXH và tập hợp các chứng từ thanh toán chế độ thai sản, ốm đau tương đối đầy đủ, khoa học; các đơn vị thực hiện khai báo tăng, giảm lao động và điều chỉnh mức đóng BHXH đúng mẫu quy định. Có 6/7 DN được giám sát đã thành lập tổ chức công đoàn với tổng số 2.387 đoàn viên, cơ bản các công đoàn cơ sở được người sử dụng lao động tạo điều kiện về cơ sở vật chất để hoạt động. Trong 7 DN, còn 310 lao động chưa được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Qua giám sát có 5/7 DN nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền nợ là 3.643.495.893 đồng. Cụ thể: Cy CP Daum&Jungan nợ 149.483.100đ, Cty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường nợ 882.530.558đ, Cty TNHH Dream Plastic nợ 2.103.022.548đ, Cty CP Thời trang quốc tế Việt nợ 318.931.063đ, Cty CP Kinh bắc Thành Nam nợ 189.528.624đ. Có 2 doanh nghiệp chưa ghi rõ chức danh, nghề nghiệp cụ thể cho NLĐ khi tham gia BHXH là: Cty CP Thời trang quốc tế Việt, HTX vận tải Hòa Bình; 1 doanh nghiệp chưa thực hiện đóng thêm 5% tiền lương cho NLĐ đã qua đào tạo và 7% tiền lương cho NLĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại; chưa tính trả tiền BHXH, BHYT, BHTN cho 1 lao động là người cao tuổi đã được hưởng chế độ hưu trí đang làm việc tại đơn vị (HTX vận tải Hòa Bình). 

BHXH tỉnh rà soát, đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định.
BHXH tỉnh rà soát, đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định.

Đến tháng 9-2018, tại tỉnh ta, số người tham gia BHXH bắt buộc là 171.450 người; số người tham gia BHTN là 154.411 người. Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.263 tỷ 493 triệu đồng; trong đó, số thu BHXH bắt buộc là 1.325 tỷ 752 triệu đồng, số thu BHTN là 96 tỷ 130 triệu đồng. Toàn tỉnh đã cấp 40.749 sổ BHXH cho NLĐ tham gia BHXH; tiếp tục tổ chức nhập dữ liệu, rà soát thông tin trong sổ BHXH, tiến hành in sổ BHXH để phục vụ công tác chuyển trả sổ cho NLĐ quản lý. BHXH tỉnh đã tổ chức đi xuống 116 đơn vị có số nợ từ 3 tháng trở lên để đôn đốc thu nợ, đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; tổng hợp và phân loại các đơn vị nợ trên 3 tháng và từ 6 tháng trở lên để có phương hướng chỉ đạo thu nợ toàn tỉnh. Trong số 1.071.000 NLĐ, số người tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện), chiếm hơn 16% so với tổng số lao động tại tỉnh ta. Đây là vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi của NLĐ theo luật định được dư luận quan tâm. Theo quy định của Luật BHXH sửa đổi, kể từ ngày 1-1-2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc (quy định cũ là từ 3 tháng trở lên). Đồng thời, cũng từ ngày 1-1-2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành. Sau gần 8 tháng Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực, thực tế hiện nay tại tỉnh ta, việc chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong các DN vẫn còn nhiều bất cập; nhất là tình trạng DN cố tình nợ đọng, nợ kéo dài hoặc chậm nộp tiền BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của NLĐ. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn cao. Cụ thể, đến thời điểm đầu tháng 9-2018, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 246 tỷ 506 triệu đồng; trong đó, nợ BHXH là 146 tỷ 350 triệu đồng, nợ BHYT là 93 tỷ 402 triệu đồng, nợ BHTN là 6 tỷ 754 triệu đồng. Việc khởi kiện và thi hành án đối với một số DN gặp nhiều khó khăn. Công tác thu BHXH tự nguyện chưa đạt mục tiêu đề ra, do thu nhập của NLĐ còn thấp nên không có khả năng tham gia hoặc tham gia với mức đóng thấp. Đối tượng tham gia chủ yếu là những người có thời gian tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Chất lượng rà soát sổ BHXH trả cho NLĐ của người hưởng trợ cấp BHXH một lần còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng và chốt lại sổ BHXH cho đối tượng khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp còn chưa cao. 

Trong 3 tháng cuối năm 2018, BHXH tỉnh tập trung các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể: Về phát triển đối tượng, phấn đấu năm 2018 đạt tỷ lệ 85,2% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh; đạt 20% đối tượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH. Giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới 3%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, BHXH tỉnh tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT; nhất là BHXH tự nguyện. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT trong đó tập trung vào những điểm mới có hiệu lực của Luật BHYT, Luật BHXH trong năm 2018. Tổ chức hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính; công tác giám định BHYT điện tử. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết khởi kiện đối với tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,