Nghĩa Hưng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Cập nhật lúc08:21, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)

Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nghĩa Hưng quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Cán bộ xã Nghĩa Hồng tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường.
Cán bộ xã Nghĩa Hồng tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Để làm tốt công tác dân vận, ngay đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/HU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; hằng năm, đều ban hành chương trình công tác dân vận. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân và tổ chức tốt các phong trào thi đua do các tổ chức chính trị ở địa phương phát động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp ủy Đảng trong huyện đã tích cực chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở; cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân, những vấn đề phát sinh để chỉ đạo xử lý kịp thời đạt hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền được tăng cường và đổi mới. HĐND huyện chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng kỳ họp; ban hành các nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền các cấp trong huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Thực hiện việc công khai các chế độ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào nhiều chủ trương, chính sách của huyện. Tăng cường công tác chất vấn, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng về đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Kết quả, hằng năm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt từ 95% số lượng đơn thư theo thẩm quyền của huyện, đạt trên 95% theo thẩm quyền xã, thị trấn. Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện làm tốt công tác dân vận tại các địa phương, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong đó, đã tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống, giúp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa nhà không an toàn, xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, thu hoạch mùa màng bị ảnh hưởng thiên tai, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công nhân dịp lễ, tết; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tham mưu tổ chức cuộc vận động xây dựng quỹ tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã vận động được số tiền trên 3 tỷ đồng; phối hợp tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trước khi nhập ngũ, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nói chuyện truyền thống, tọa đàm… MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ huyện đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn các phong trào hoạt động đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng, thiết thực của đoàn viên, hội viên tạo ra động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của nhân dân như: tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào "Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo", của công đoàn; phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" của Hội Nông dân; phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của Hội Phụ nữ; phong trào “Thanh niên tình nguyện" của Đoàn Thanh niên; phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến”, “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… Chỉ tính riêng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” từ khi được phát động đến nay, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện, con em quê hương ở mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ nhiều tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Đến nay, toàn huyện có trên 100 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào, các cấp, các ngành lựa chọn những vấn đề khó khăn, phức tạp trong xây dựng NTM như: xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng hệ thống thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... để tập trung thực hiện. Kết quả trong hơn 7 năm xây dựng NTM, tổng nguồn vốn huy động của huyện là hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 1.200 tỷ đồng, ngân sách huyện 82,819 tỷ đồng, ngân sách xã 255,356 tỷ đồng, doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng và nhân dân đóng góp hơn 243 tỷ đồng. Đến hết năm 2016 có 25/25 xã, thị trấn của huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Ngày 24-11-2017, huyện Nghĩa Hưng được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 

Hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện Nghĩa Hưng đạt 6,5%, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp - thủy sản chiếm 30,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 35,2%, thương mại - dịch vụ chiếm 34,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,74%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt những chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận; thường xuyên đổi mới phương thức vận động nhân dân theo hướng tập trung, thiết thực và hiệu quả; tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể các cấp; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, các chi, tổ hội, đoàn thể cơ sở./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,