Đảm bảo an toàn trường học
Cập nhật lúc08:10, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Bước vào năm học mới 2018-2019, Sở GD và ĐT chỉ đạo các nhà trường, các đơn vị giáo dục thực hiện tốt công tác quản lý và giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) tìm hiểu các quy định khi tham gia giao thông.
Học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) tìm hiểu các quy định khi tham gia giao thông.

Là trường có truyền thống dạy tốt, học tốt, nhưng trước những mặt trái xã hội từ bên ngoài tác động vào địa bàn, Trường THCS Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) luôn quan tâm, quản lý chặt chẽ học sinh, làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trường học. Bước vào năm học mới 2018-2019, ban giám hiệu nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc các thông tư, chỉ thị, nghị định của Chính phủ, của ngành GD và ĐT về công tác an ninh trật tự trong trường học. Nhà trường tiếp tục triển khai phong trào an toàn trường học theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” và xây dựng mô hình phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh” tới các lớp học và cán bộ, giáo viên, nhân viên và tới các bậc phụ huynh. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đã bám sát chủ trương, kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, kết hợp linh hoạt với đặc điểm của từng lớp, sự ủng hộ của các đoàn thể, tổ chuyên môn, ban liên lạc phụ huynh, các cơ quan, đơn vị liên quan đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt phong trào và đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Trước khi bước vào năm học mới, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức cho học sinh học tập các quy định về nhiệm vụ của học sinh THCS, các hành vi học sinh không được làm, các quy định về khen thưởng và kỷ luật, quy định thực hiện nề nếp và đánh giá thi đua, quy định xếp loại và học lực học sinh. Đồng thời chỉ đạo các lớp xây dựng an toàn trường học theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, quán triệt tới học sinh và phụ huynh các lớp về 5 tự quản (giờ giấc, sinh hoạt, quan hệ, học tập, kinh tế), 3 tự phòng (phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội), 2 tự bảo vệ (tính mạng, tài sản cá nhân và an ninh trật tự nhà trường), thực hiện tốt chương trình nội khóa, ngoại khóa của nhà trường. Hiện tại, đối với chương trình nội khóa, nhà trường bám sát và cụ thể hóa chủ đề năm học, chủ điểm tháng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của nhà trường và địa phương tới toàn thể phụ huynh và học sinh trong lớp. Đồng thời vận động 100% phụ huynh và học sinh ký cam kết thực hiện các nội dung “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phòng chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đuối nước, điện giật, nhiễm độc… Trong các tiết học, nhà trường tổ chức lồng ghép các nội dung về an toàn trường học, an ninh trật tự. Các hoạt động của đội sao đỏ, Chi Đội TNTP đều gắn với nội dung “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Nhà trường xây dựng quy chế an toàn trường học, có đánh giá xếp loại hằng tuần, hằng tháng, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ, y tế trường học và mạng lưới phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực trong học đường. Bằng những hoạt động cụ thể, trong những năm qua, trật tự an toàn trường học ở Trường THCS Thị trấn Thịnh Long luôn được bảo đảm, không có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. 

Để bảo đảm an toàn trường học, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, hằng năm ngành GD và ĐT đều quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh, các văn bản triển khai liên ngành GD và ĐT và Công an tỉnh về phối hợp lực lượng, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đồng thời thành lập ban chỉ đạo phong trào “An toàn trường học”, xây dựng kế hoạch, triển khai xuống các trường. Bước vào năm học mới 2018-2019, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường” nhằm giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục mới, với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập, phương pháp giáo dục và cách đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ giữa các khối, lớp trong nhà trường; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè trong môi trường học tập, rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả. Nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức được trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đảm bảo tính lan tỏa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh. Các nhà trường cũng đặc biệt coi trọng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, coi đây là cầu nối mật thiết giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp đã xây dựng, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội để cùng xây dựng lớp học tự quản. Cũng ngay trong tuần lễ đầu tiên của năm học mới, các trường học đã củng cố các đội thanh niên xung kích, CLB phòng chống tệ nạn xã hội, đội Thiếu niên Sao đỏ và các tổ, nhóm tự quản nhằm đảm bảo nền nếp của lớp, của trường. Đội ngũ bảo vệ chuyên trách ở các nhà trường cũng được củng cố, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, góp phần làm trong sạch địa bàn khu vực trường học. Công an các cấp đã giúp đỡ các nhà trường kinh nghiệm phòng ngừa tội phạm, giải quyết những “điểm nóng”, nhất là các vụ việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường; phối hợp với các trường quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, quản lý học sinh trên đường đến trường và từ trường về nhà. Bên cạnh đó, các nhà trường tích cực tổ chức tốt công tác trực ban, tuần tra, bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trong trường và trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự về an toàn giao thông, nhất là trong dịp đầu năm học mới.

Với việc tích cực đẩy mạnh các phong trào an toàn trường học, học sinh các ngành học cấp học trong tỉnh yên tâm, phấn khởi bước vào năm học mới 2018-2019./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

,
,
.
,
,
,
,