Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Vụ Bản
Cập nhật lúc08:13, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân đã được cấp ủy, chính quyền huyện Vụ Bản thường xuyên chú trọng. Các KNTC của công dân được giải quyết theo đúng quy định pháp luật; nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Vì vậy, quyền và lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển. 

Cán bộ Phòng Tư pháp và Hội LHPN huyện Vụ Bản phối hợp chuẩn bị nội dung tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.
Cán bộ Phòng Tư pháp và Hội LHPN huyện Vụ Bản phối hợp chuẩn bị nội dung tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, UBND huyện Vụ Bản đã ban hành kế hoạch về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân; thành lập Ban tiếp công dân huyện. Đồng thời ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, duy trì lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn. Bên cạnh đó công khai, minh bạch các hoạt động quản lý Nhà nước như: Công tác cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo Thanh tra huyện đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thanh tra kinh tế - xã hội ở các ngành, các lĩnh vực trọng điểm, phát hiện những bất cập, những vi phạm trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC và các quy định của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân trong các cuộc họp giao ban từ huyện tới cơ sở và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn”, Thanh tra huyện Vụ Bản đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC. Phối hợp với các phòng, ban và các xã, thị trấn tập huấn tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, KNTC và kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và người có thẩm quyền giải quyết. Từ năm 2014 đến nay, UBND huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 tỉnh tổ chức 22 lớp tập huấn các nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân cho hơn 2.000 lượt người tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm các đối tượng là cán bộ làm công tác tiếp công dân, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn, trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, Ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân. Mặt khác, thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, UBND từ huyện và các xã, thị trấn đã quan tâm trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tại Trụ sở tiếp công dân huyện và nơi tiếp công dân các xã, thị trấn. Duy trì nghiêm túc công tác tiếp dân theo quy định. Trong quá trình tiếp công dân, UBND các cấp đã thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định về công tác tiếp công dân. Tại các buổi tiếp công dân, cán bộ được phân công trực tiếp giải thích cho công dân hiểu các quy định về chính sách pháp luật của Nhà nước, về nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Những trường hợp còn vướng mắc, UBND các cấp đều ban hành văn bản giao cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xem xét, đề xuất các biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện tiếp 113 lượt công dân; trong đó, huyện tiếp 16 lượt; xã, thị trấn tiếp 97 lượt người.

Cùng với hoạt động tiếp dân, việc giải quyết đơn thư KNTC ở Vụ Bản cũng được tập trung chỉ đạo giải quyết tích cực, kịp thời. Thực tế cho thấy, thời gian qua, các kiến nghị của công dân gửi tới UBND huyện hầu hết liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thu hồi đất, chính sách bồi thường khi thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư, khiếu nại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi lại đất cũ, tranh chấp đất trong nội bộ nhân dân. Do đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng TN và MT tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện thực hiện đúng các quy định về quản lý đất đai; các vụ việc KNTC phức tạp giao cho thanh tra phối hợp với các ngành, các địa phương kết luận rõ đúng sai, trên cơ sở đó vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước, tranh thủ ý kiến của các ngành chức năng của tỉnh, của huyện giải quyết. Tăng cường tổ chức các buổi hoà giải, đối thoại, tái đối thoại có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thống nhất giải quyết theo hướng có lợi cho người khiếu nại. Ngoài ra, để hạn chế các vụ việc KNTC vượt cấp, các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động phối hợp giải quyết các tranh chấp ngay tại cơ sở khi có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thông qua các biện pháp hòa giải; tăng cường hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân nhằm phát hiện và kiến nghị với chính quyền giải quyết kịp thời những thiếu sót, vụ việc tiêu cực; đồng thời giám sát việc giải quyết KNTC của UBND các xã, thị trấn. Với những nỗ lực trong công tác giải quyết KNTC, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện thời gian qua ổn định, ít biến động, số vụ việc không nhiều, cho đến nay chưa có dấu hiệu phát sinh điểm nóng, không có KNTC vượt cấp lên tỉnh và Trung ương. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện tiếp nhận 55 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, UBND huyện tiếp nhận 6 đơn, UBND các xã tiếp nhận 49 đơn; kết quả, huyện và các xã, thị trấn giải quyết xong 51 vụ việc, đạt 92,7%; 4 vụ việc còn lại đang được tập trung giải quyết. 

Thời gian tới, huyện Vụ Bản tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, theo dõi chặt chẽ tình hình KNTC trên địa bàn huyện, phát hiện những nơi tiềm ẩn xảy ra khiếu kiện đông người để kiến nghị biện pháp giải quyết kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng”. Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chấn chỉnh những tồn tại để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thu hồi đất, bồi thường GPMB… có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia giám sát hoạt động quản lý Nhà nước và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Tổ chức đối thoại và tái đối thoại trực tiếp với người khiếu nại trong việc giải quyết khiếu nại, tiến hành xác minh, phân tích, giải quyết từng nội dung cụ thể hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thẩm quyền của chính quyền cơ sở và các ngành trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, giải quyết kịp thời các vi phạm pháp luật KNTC. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, về pháp luật. Bên cạnh đó cần sâu sát hơn, hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh ngay từ cấp cơ sở./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,