Vụ Bản tăng cường công tác xử lý chất thải
Cập nhật lúc08:21, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Từ nhiều năm nay huyện Vụ Bản đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT), tuy nhiên công tác quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn còn nhiều bất cập. Tại cấp huyện cũng như các xã, thị trấn còn thiếu phương án BVMT tổng thể, vì vậy trong quá trình quản lý, xử lý các bất cập về môi trường thường bị động, giải pháp xử lý chạy theo tình huống và các yêu cầu phát sinh. Đặc biệt, khả năng kiểm soát đối với việc thu gom, xử lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa tốt, còn xả thải trực tiếp ra môi trường. Tại các CCN và làng nghề chưa triển khai đồng bộ các giải pháp BVMT; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh do nhận thức, ý thức kém, chạy theo lợi nhuận, không chấp hành các cam kết về BVMT. Tốc độ phát triển trang trại, gia trại nhanh về số lượng, quy mô nhưng giải pháp xử lý chất thải không đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng tới môi trường, nhất là môi trường nước, môi trường không khí. Trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân sử dụng quá nhiều thuốc để phòng và chữa bệnh cho cây trồng, vật nuôi nhưng chưa áp dụng được các giải pháp giảm thiểu tác hại đến môi trường. Việc thu gom, vận chuyển, nhất là việc xử lý rác thải sinh hoạt ở cấp xã chưa đúng quy trình, kỹ thuật, chưa đảm bảo an toàn cho môi trường nơi tập kết, xử lý rác và khu vực lân cận. Thực trạng kể trên buộc huyện Vụ Bản phải tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Thu dọn rác thải góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại KCN Bảo Minh.  Bài và ảnh: Thanh Thúy
Thu dọn rác thải góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại KCN Bảo Minh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải, huyện đã xây dựng phương án tổng thể, xác định lộ trình và giao trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện cụ thể đến từng phòng, ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và UBND các xã, thị trấn. Theo đó, huyện tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý Nhà nước về môi trường; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm BVMT trong các tầng lớp nhân dân trong quản lý, xử lý chất thải. Tăng cường thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện trong quản lý, xử lý các vi phạm về BVMT. Yêu cầu UBND xã, thị trấn tập trung rà soát, xử lý môi trường các bãi rác tạm, điểm xả rác bừa bãi dọc đường giao thông, ven đê, sông, kênh mương tiêu thoát nước và các khu vực giáp ranh các xã, thị trấn; chỉ đạo các đơn vị liên quan, các thôn xóm có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được phân bổ để phục vụ cho những nhiệm vụ quan trọng, bức thiết trong công tác BVMT, thu gom xử lý rác thải. Đồng thời, tăng cường huy động xã hội hóa các nguồn vốn tự nguyện đóng góp, hiến tặng để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, đầu tư cải thiện môi trường, hỗ trợ công tác thu gom và xử lý chất thải. Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý rác thải của 3 xã Đại An, Vĩnh Hào, Tam Thanh bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018. Phấn đấu năm 2018 huyện hoàn thành các tiêu chí về môi trường để được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM: 100% xã, thị trấn tổ chức thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, có khu xử lý rác thải tập trung là bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc lò đốt rác đáp ứng quy định về BVMT. Các khu, CCN, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các trang trại, gia trại có đầy đủ hồ sơ thủ tục về BVMT, có ý thức, trách nhiệm thực hiện công tác BVMT. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hoàn thành việc đầu tư cơ sở vật chất và cơ chế vận hành để quản lý, xử lý chất thải y tế, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Giai đoạn 2018-2020 giải quyết đồng bộ, cơ bản vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn các xã, thị trấn. Bảo đảm tất cả các xã, thị trấn có lò đốt rác đạt quy chuẩn, thực hiện được việc phân loại rác thải trước khi đưa vào xử lý, xử lý rác đúng quy trình. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành đúng quy định về thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Thực hiện nề nếp việc thu gom và xử lý chất thải y tế, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đảm bảo tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt trên 80%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt trên 90%. Giai đoạn 2020-2025 xây dựng được hệ thống thu gom rác thải đồng bộ trên địa bàn huyện, có từ 1 đến 2 khu xử lý chất thải rắn tập trung trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn môi trường. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 85%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt trên 95%. Đặc biệt, huyện sẽ tăng cường xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, chú trọng xử lý các vi phạm về BVMT tại các CCN, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục khuyến khích các mô hình phát triển đầu tư sản xuất các ngành nghề mà sử dụng nguyên liệu, công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường, giảm phát thải, giảm bao bì đóng gói sản phẩm để giảm bớt các tác động tới môi trường. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng chuyển dần mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn do UBND các xã, thị trấn trực tiếp quản lý điều hành sang mô hình giao cho doanh nghiệp thực hiện khép kín từ đầu tư xây dựng khu xử lý, lò đốt đến việc thu gom, xử lý rác./.

Bài và ảnh: Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,