Bảo hiểm xã hội tỉnh nỗ lực thực hiện mục tiêu "tăng thu, giảm nợ"
Cập nhật lúc08:16, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

Theo số liệu của BHXH tỉnh, đến ngày 1-7-2018, toàn tỉnh có số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 163.371 người; số người tham gia BHTN là 151.057 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.536 người; số người chỉ tham gia BHYT là 1.529.013 người (đạt gần 83% dân số). 

Cty Cổ phần Bảo Minh (KCN Bảo Minh) thực hiện nghiêm chính sách BHYT, BHXH cho người lao động.  Bài và ảnh: Việt Thắng
Cty Cổ phần Bảo Minh (KCN Bảo Minh) thực hiện nghiêm chính sách BHYT, BHXH cho người lao động. 

Đạt được kết quả trên thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam về đa dạng hóa hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng để mở rộng đối tượng tham gia, BHXH tỉnh đã tổ chức khảo sát, thu dung và tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên đại lý thu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 đại lý thu BHXH, BHYT tại 229 xã, phường, thị trấn. Để nâng cao hiệu quả các đại lý thu BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Sở Y tế... cung cấp hàng nghìn tờ rơi BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, BHYT HSSV, tài liệu về Luật BHYT, BHXH sửa đổi... trong các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã tổ chức 12 cuộc đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại các huyện, thành phố. Qua các cuộc đối thoại, nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT tự nguyện được nâng lên; theo đó Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Trong 6 tháng đầu năm tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.363.571,637 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45% kế hoạch được giao. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể, số lượng sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH đến 1-7-2018 là 31.083 sổ, tăng 11.155 sổ so với cùng kỳ năm 2017; số lượng thẻ BHYT đã cấp cho đối tượng ước đạt 833.454 thẻ, tăng 439.875 so với cùng kỳ năm 2017. Công tác thẩm định xét duyệt các chế độ BHXH ngắn hạn luôn được thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động, các đơn vị sử dụng lao động đến liên hệ làm việc dễ dàng, nhanh gọn, đúng thời gian. Số người hưởng chế độ BHXH tính đến ngày 1-7-2018 là 102.100 người; toàn tỉnh có 36.333 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe với số tiền hưởng gần 160 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng KCB BHYT năm 2018; phối hợp với các cơ sở KCB trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB; tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở KCB BHYT, chú trọng công tác kiểm tra các cơ sở KCB có chi phí lớn và kiểm tra chéo giữa các bệnh viện để kiểm soát chi phí KCB. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 1 triệu 300 nghìn lượt người KCB tại các cơ sở KCB trong tỉnh, với tổng số tiền KCB BHYT là 546,800 tỷ đồng, bằng 57% dự toán chi KCB năm 2018.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện mục tiêu “tăng thu, giảm nợ” của BHXH tỉnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến ngày 1-7-2018, theo thống kê, toàn tỉnh có 4.595 đơn vị thuộc diện phải tham gia BHXH, BHTN; có 1 triệu 071 nghìn người lao động, nhưng chỉ có 3.152 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHTN; chỉ có 165.096 người tham gia BHXH, BHTN, chiếm 15,4% so với tổng số lực lượng lao động trong tỉnh. Tình trạng các doanh nghiệp vi phạm chính sách BHYT, BHXH có dấu hiệu gia tăng. Đến 1-6-2018, tổng số nợ BHYT, BHXH, BHTN toàn tỉnh là 247,231 tỷ đồng. Mặc dù Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, Luật Việc làm có tác động tích cực đến công tác thu BHXH, BHYT, BHTN song tình trạng nợ đọng dây dưa, bắc cầu đang trở thành phổ biến ở các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp còn chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chưa tham gia hết số người lao động thuộc diện phải tham gia cho người lao động, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, công tác thu BHXH tự nguyện, do thu nhập của người lao động còn thấp nên không có khả năng tham gia hoặc tham gia với mức đóng thấp. Đối tượng tham gia chủ yếu là những người có thời gian tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Công tác thông tin tuyên truyền tại một số huyện còn hạn chế, chưa có nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả để mọi người hiểu rõ về nghĩa vụ và quyền lợi của việc tham gia BHXH, BHYT. Số người tham gia BHYT ngày càng tăng, nhưng chưa đạt được yêu cầu đề ra, một phần do khả năng đáp ứng dịch vụ y tế còn hạn chế nhất là y tế cơ sở; mặt khác một bộ phận người dân còn có tâm lý chủ quan, chỉ khi có nhu cầu KCB thì mới tham gia BHYT. Toàn tỉnh có 39 đầu mối ký hợp đồng KCB BHYT, số lượt người KCB BHYT ngày càng tăng, trong khi đó số lượng bác sĩ làm công tác giám định BHYT còn thiếu nên rất vất vả trong thực hiện giám định chi phí KCB BHYT.

6 tháng cuối năm 2018, BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87% dân số toàn tỉnh. Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; trong đó tập trung vào đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho các đối tượng đảm bảo an toàn tiền mặt. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng hưởng BHXH. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế./. 

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,