Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6)
Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Cập nhật lúc08:08, Thứ Tư, 27/06/2018 (GMT+7)

Xác định vai trò quan trọng của gia đình văn hóa (GĐVH) trong xây dựng đời sống văn hóa, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự “vào cuộc” của các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, những năm qua phong trào xây dựng GĐVH ở tỉnh ta được đẩy mạnh và đã đạt được kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ văn hóa xã hội xã Yên Khánh, huyện Ý Yên (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền về tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa cho người dân.
Cán bộ văn hóa xã hội xã Yên Khánh, huyện Ý Yên (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền về tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa cho người dân.

Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017-2020, BCĐ của tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 25-4-2017, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của phong trào xây dựng GĐVH. Sở VH, TT và DL phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng GĐVH cho đội ngũ cán bộ văn hóa và Ban công tác Mặt trận cơ sở. Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tọa đàm - giao lưu với chủ đề “Phụ nữ với gia đình” nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người về trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc... Ở các địa phương, công tác tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng GĐVH thông qua các buổi họp dân, các đợt sinh hoạt của chi Hội Phụ nữ, chi Đoàn Thanh niên, chi Hội Người cao tuổi, chi Hội CCB… để hội viên, đoàn viên hiểu, tích cực hưởng ứng. Nhiều mô hình hoạt động của các đoàn thể có tác dụng thúc đẩy phong trào xây dựng GĐVH phát triển; tiêu biểu như: mô hình “Gia đình nông dân văn hoá” của Hội Nông dân, “Gia đình phụ nữ văn hóa” của Hội Phụ nữ, “Gia đình CCB văn hoá”… của Hội CCB. Với sự tập trung chỉ đạo và cách làm sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phong trào xây dựng GĐVH đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc tổ chức đăng ký và bình xét danh hiệu “GĐVH” hằng năm diễn ra công khai, dân chủ. Số lượng và chất lượng GĐVH ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 490.109/594.072 gia đình được công nhận GĐVH, đạt 82,5%. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, tùy theo đặc điểm địa lý, văn hoá, mỗi địa phương có cách làm khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu: Nâng cao nhận thức của mỗi người về vai trò, vị trí đặc biệt của gia đình đối với xã hội; trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trong gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Xây dựng GĐVH trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của thời đại về gia đình. Xây dựng GĐVH gắn với các chương trình, phong trào khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư văn hóa, làng, xóm văn hóa... Tiêu biểu trong phong trào xây dựng GĐVH là Thành phố Nam Định và các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Nghĩa Hưng. Ở Thành phố Nam Định, phong trào xây dựng GĐVH đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhằm khích lệ, động viên nhân dân thi đua thực hiện phong trào, từ nhiều năm nay, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, Phòng VH-TT thành phố tiến hành phát sổ tay truyền thống “GĐVH” tới từng tổ dân phố, thôn, xóm; trong đó có các tiêu chuẩn về công nhận danh hiệu “GĐVH”, “tổ dân phố, thôn, xóm văn hóa”, hình ảnh và danh sách các GĐVH tiêu biểu được biểu dương khen thưởng cấp xã, phường, thành phố... Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hằng năm tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “GĐVH” trên địa bàn thành phố luôn đạt từ 85% đến 90%. 

Ở huyện Ý Yên, trong quá trình triển khai phong trào xây dựng GĐVH, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn trong huyện đều xây dựng kế hoạch, mục tiêu và phương hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các địa phương đã đưa nội dung xây dựng GĐVH vào các phong trào thi đua như: xây dựng “Khu dân cư 5 không”, xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động tương thân tương ái. Việc giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường; việc thực hiện quy ước về nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tình làng nghĩa xóm được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có 52.193/61.403 GĐVH đạt tỷ lệ 85%. Từ nội dung của cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện ngày càng nhiều gia đình tiêu biểu được vinh danh GĐVH, là tấm gương sáng trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đi đầu trong thực hiện các hương ước, quy ước của làng, thôn, xóm, tổ dân phố. 

Huyện Hải Hậu đã vận dụng sáng tạo các tiêu chí xây dựng GĐVH gắn với 8 tiêu chí xây dựng mô hình gia đình NTM. Từng gia đình tự chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, sân vườn khang trang sạch sẽ; mỗi gia đình cơ bản có đủ 3 công trình: Nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; quy hoạch, cải tạo vườn ao theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, chủ động học thêm nghề mới, phát triển kinh tế hộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc... Đến nay, tỷ lệ GĐVH toàn huyện đạt 94,73%.

Ở Giao Thủy, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng NTM và xây dựng đời sống văn hóa của Trung ương và của tỉnh, huyện đã ban hành các tiêu chí về xây dựng GĐVH-NTM triển khai thực hiện ở các xã, thị trấn. Phong trào xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” của Hội LHPN huyện được đẩy mạnh. Toàn huyện thành lập được 438 CLB với 10.400 lượt người tham gia sinh hoạt hằng năm, trong đó có 319 CLB gia đình hạnh phúc, 52 CLB không sinh con thứ ba, 8 CLB phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, 22 CLB phụ nữ với pháp luật. Hằng năm, việc công nhận lại danh hiệu “GĐVH-NTM” và ghi vào sổ vàng truyền thống thay thế giấy chứng nhận trước đây được nhân dân hưởng ứng. Đến nay, huyện có 332 khu dân cư thuộc 22 xã, thị trấn xây dựng “Sổ vàng truyền thống GĐVH-NTM”. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn huyện có 51.380/60.459 hộ dân đạt tiêu chuẩn “GĐVH-NTM”, chiếm tỷ lệ 85%.

Để phong trào xây dựng GĐVH phát triển bền vững, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng GĐVH đối với cộng đồng và mỗi gia đình. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bình xét phân loại, công nhận và khen thưởng danh hiệu “GĐVH” ở các địa phương, tạo động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH./.

Bài và ảnh: Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,