Nam Trực nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
Cập nhật lúc08:02, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)

Nhận thức công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) là nhiệm vụ có tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Nam Trực đã quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, toàn diện, bằng nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả nổi bật.

Cán bộ Ban CHQS huyện Nam Trực trao đổi kinh nghiệm, kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2018 trên địa bàn.
Cán bộ Ban CHQS huyện Nam Trực trao đổi kinh nghiệm, kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2018 trên địa bàn.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Hội đồng giáo dục QPAN huyện thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm kết hợp với việc triển khai các nội dung Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới; Nghị quyết 28-NQ/TW và Nghị định 152/2007/NĐ-CP về xây dựng khu vực phòng thủ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã tích cực phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước như Ngày thành lập Đảng (3-2); Giải phóng miền Nam (30-4); Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5); Ngày Quốc khánh (2-9), Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12) và các hoạt động thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tới mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm 2017, Hội đồng giáo dục QPAN huyện đã cử 1 đồng chí thuộc diện đối tượng 2 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN do Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 65 đồng chí thuộc đối tượng 3 với 100% học viên đạt loại khá, giỏi. Nhằm trang bị kiến thức cho tân binh nhập ngũ năm 2018, huyện Nam Trực đã giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93 học viên; hướng dẫn 20 xã, thị trấn mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 525 đồng chí thuộc diện đối tượng 4 là đại biểu HĐND, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Đặc biệt, trong năm 2017, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, Hội đồng giáo dục QPAN Nam Trực đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 70 vị đại đức, tăng, ni học tập tại Chùa Tây Lạc, xã Đồng Sơn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Nam Trực tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục QPAN nhằm tăng cường bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực QPAN. Toàn huyện đã mở được 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 240 đồng chí cán bộ ở 6 xã Nam Tiến, Đồng Sơn, Nam Thái, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam Hải. Công tác giáo dục QPAN đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Nam Trực tiếp tục xây dựng kế hoạch, mở rộng đối tượng ở các tôn giáo, các tổ chức xã hội tham gia học tập kiến thức QPAN. Nội dung giảng dạy trong các lớp học năm nay được chú trọng nhiều hơn về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN của Đảng, Nhà nước; hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chính sách tôn giáo, dân tộc gắn với QPAN; tình hình biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; những nội dung cơ bản của các Luật Giáo dục QPAN, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên... Trong mỗi khóa học, các giảng viên đều dành thời lượng nhất định liên hệ thực tế gắn liền với tình hình phát triển kinh tế, bảo đảm chính sách xã hội, xây dựng NTM ở mỗi xã, thị trấn, vấn đề giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị để học viên thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thượng tá Trần Văn Bằng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nam Trực khẳng định: Giáo dục QPAN đã được duy trì nhiều năm ở huyện Nam Trực. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hoạt động, công tác giáo dục QPAN cần phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ hơn nhằm bao phủ tất cả các đối tượng đang làm việc, sinh sống trên địa bàn huyện. Hội đồng giáo dục QPAN từ huyện đến các xã, thị trấn không những bảo đảm đủ số lượng mà phải luôn nâng cao về chất lượng, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên để làm tốt hơn việc truyền đạt các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực QPAN trong tình hình thế giới luôn có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Các cấp ủy Đảng cần đưa nội dung tinh thần Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị, Quyết định 07 của Ban Tổ chức Trung ương vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm nhằm xác định rõ tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác giáo dục QPAN ở cơ quan, ban, ngành, các nhà trường, địa phương trên địa bàn; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai nhiệm vụ QPAN, góp phần xây dựng huyện Nam Trực phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, vững mạnh về QPAN./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,