Ý Yên phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch
Cập nhật lúc07:45, Thứ Ba, 22/05/2018 (GMT+7)

Sau gần 8 năm triển khai xây dựng NTM, diện mạo, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện Ý Yên được cải thiện rõ rệt. Tất cả các xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng NTM và quy hoạch sử dụng đất. Cơ cấu kinh tế chung và cơ cấu nông nghiệp, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường được đầu tư, tôn tạo...

Một góc NTM xã Yên Mỹ.
Một góc NTM xã Yên Mỹ.

Đến hết năm 2017, toàn huyện có 31/32 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó có 6 xã mới được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 1-3-2018 vừa qua là: Yên Thọ, Yên Xá, Yên Trị, Yên Bằng, Yên Phúc, Yên Minh. Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017, huyện Ý Yên đã chỉ đạo các xã đang thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, mức đạt từng tiêu chí NTM, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành các tiêu chí và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đối với các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Quán triệt quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2016-2020, cấp ủy, chính quyền các xã đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các địa phương đã tăng cường phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí, nhiệm vụ để thực hiện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng NTM, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, do vậy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Cùng với việc chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố, thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, huyện Ý Yên cũng tập trung thực hiện các tiêu chí huyện NTM (theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, toàn huyện đã đạt 5 tiêu chí huyện NTM là: quy hoạch, thủy lợi; hệ thống điện; hình thức sản xuất và công tác chỉ đạo xây dựng NTM; 2 tiêu chí cơ bản đạt là giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục; còn 2 tiêu chí đang tiếp tục triển khai thực hiện là: môi trường và an ninh, trật tự. Huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được tỉnh thông qua. Hệ thống giao thông trên địa bàn đảm bảo kết nối thuận tiện tới các xã, thị trấn; 60% đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch. Trong năm 2018, huyện đang triển khai thực hiện một số dự án giao thông quan trọng: cải tạo, nâng cấp đường Thành - Xá; mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 38B (đoạn từ ngã ba Cát Đằng đến Thị trấn Lâm); nâng cấp tuyến đường từ Thị trấn Lâm đi xã Yên Dương... Ở các xã, thị trấn, nhiều công trình giao thông nông thôn cũng được đầu tư xây dựng. Trong đó cải tạo, nâng cấp 39,97km đường liên thôn và đường trục thôn, xóm; 45,8km đường dong ngõ; 37,5km đường giao thông nội đồng. Toàn huyện có 16/38 trường Mầm non (bằng 42,1%); 42/42 trường tiểu học (bằng 100%); 22/33 trường THCS (bằng 66,67%) và 2/6 trường THPT (bằng 33,3%) đạt chuẩn quốc gia. Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế của huyện đều đạt tiêu chuẩn hạng 3; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đến hết năm 2017 đạt 80% dân số; các xã, thị trấn có tỷ lệ bao phủ BHYT cao như: Yên Minh, Yên Xá, Yên Tân, Yên Phong... Về tiêu chí tổ chức sản xuất, trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết chuỗi sản xuất như: Mô hình sản xuất rau an toàn của HTX SXKD DVNN Nam Cường liên kết với Cty Xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình); mô hình sản xuất gạo sạch Bắc thơm 7 với Cty TNHH Toản Xuân tại các xã Yên Ninh, Yên Lộc, Yên Cường, Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Dương...; mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ Nhật Bản tại xã Yên Dương; mô hình chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại xã Yên Ninh... Đối với tiêu chí môi trường, huyện chưa có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, 2 CCN chưa có khu xử lý nước thải công nghiệp tập trung là Yên Ninh và Thị trấn Lâm, CCN Yên Xá có khu xử lý nước thải công nghiệp nhưng không vận hành được. Các xã, thị trấn đều thành lập và duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải, tổ chức thu gom rác 2-4 lần/tuần; 11 xã có bãi xử lý chôn lấp tập trung, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo yêu cầu, còn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu cảnh quan nông thôn; 12 xã đã xây dựng lò đốt rác thải nhưng mới có 5 lò hoạt động hiệu quả.

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong giai đoạn 2018-2020, huyện Ý Yên tập trung chỉ đạo xã Yên Thắng hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trong quý III-2018. Chỉ đạo các xã, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn NTM tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để giữ vững các tiêu chí NTM thiếu tính bền vững như: thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, môi trường... Tổ chức rà soát 9 tiêu chí huyện NTM, tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt là môi trường; an ninh - trật tự. Đối với tiêu chí môi trường, huyện Ý Yên tập trung xây dựng khu xử lý chất thải rắn, đồng thời triển khai xây dựng, củng cố hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 3 CCN. Triển khai thực hiện tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương lắp đặt và vận hành 22 lò đốt rác; cải tạo 10 khu chôn lấp rác thải tập trung. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức quản lý tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp, trái pháp luật. Phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM, lập hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định và công nhận./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,