Người cán bộ Mặt trận tiêu biểu
Cập nhật lúc09:19, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)

14 năm tham gia công tác Mặt trận, ông Trần Văn Ngạn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 3, xã Hải Phương (Hải Hậu) luôn được người dân trong xóm tin tưởng, ủng hộ thực sự là một cán bộ Mặt trận tiêu biểu.

Ông Trần Văn Ngạn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 3, xã Hải Phương (Hải Hậu) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017.
Ông Trần Văn Ngạn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 3, xã Hải Phương (Hải Hậu) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xóm tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, xây dựng xóm văn hóa, gia đình văn hóa và các cuộc vận động, các phong trào khác ở địa phương. Ông cùng Ban công tác Mặt trận xóm thường xuyên chăm lo xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân hiểu được các nội dung của các cuộc vận động, các phong trào, tiêu chuẩn làng văn hóa, gia đình NTM, xóm NTM. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ông cùng Ban công tác Mặt trận phát động sâu rộng các phong trào thi đua tới các đoàn thể, các hộ gia đình, đặc biệt là việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của xóm. Hằng năm, vào dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18-11), Ban công tác Mặt trận xóm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, việc thực hiện hương ước, quy ước, bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, làm cho phong trào ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Ban công tác Mặt trận chủ trì phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tổ chức thành viên, các hộ gia đình tham gia xây dựng xóm NTM, gia đình NTM. Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, ông cùng với các thành viên trong Ban công tác Mặt trận xóm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóm 3 luôn quan tâm đầu tư nâng cấp các công trình phúc lợi và các thiết chế văn hóa của xóm. Phát huy nội lực, nhân dân trong xóm đã đóng góp kinh phí đổ bê tông, nâng cấp thêm 2,8km đường dong xóm theo tiêu chuẩn NTM có chiều rộng trên 3m; xây, sửa, nâng cấp 5 cầu; làm 1,8km rãnh thoát nước của khu dân cư… với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Từ kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2015, 3 năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM bền vững và phát triển”, ông Ngạn đã vận động nhân dân trong xóm tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi và các thiết chế văn hóa. Nhà văn hóa xóm xây dựng từ năm 2006 trên diện tích gần 1.000m2, được nhân dân trong xóm tiếp tục đóng góp kinh phí xây dựng, nâng cấp các công trình phụ trợ, mua sắm thêm bàn ghế, trang thiết bị với tổng kinh phí trên 160 triệu đồng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa xóm, dưới sự vận động của Ban công tác Mặt trận, nhân dân trong xóm đã xây dựng tủ sách với trên 200 đầu sách; trang bị máy tính phục vụ nhu cầu người dân học tập và sinh hoạt… Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong xóm luôn được duy trì và phát triển. Hiện nay xóm có các CLB: cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh, CLB không có người sinh con thứ 3… thu hút đông đảo nhân dân trong xóm tham gia. Để tạo cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân trồng 1,2km hoa ở hai bên đường dong, xóm, vận động nhân dân làm tổng vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật hằng tuần. Đến nay, xóm không có hộ nào chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; có tổ thu gom rác thải, thực hiện thu gom 3 lần/tuần về nơi tập trung của xã để xử lý nên không có tình trạng vứt rác thải bừa bãi. Phong trào từ thiện nhân đạo, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, hằng năm, nhân dân tự nguyện ủng hộ các loại quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu của xã giao. Những gia đình chính sách, hộ nghèo, những hộ không may gặp bất trắc thường xuyên được cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân quan tâm, thăm hỏi động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xóm không ngừng được cải thiện và nâng lên, hộ nghèo giảm. Đến nay, xóm có 100% hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh, 100% hộ có nhà xây kiên cố, 88% người dân tham gia BHYT, tình hình an ninh trật tự trong xóm luôn ổn định và không có người khiếu kiện trái pháp luật…

Từ những kết quả đạt được, xóm 3 liên tục được xếp là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của xã. Năm 2009, xóm được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, được UBND huyện cấp Bằng công nhận “Đạt tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển”. Ông Trần Văn Ngạn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. Năm 2017, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,