Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Cập nhật lúc09:05, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Những năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia hướng dẫn, phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bộ phận “một cửa” của Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) luôn công khai các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Bộ phận “một cửa” của Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) luôn công khai các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và địa phương; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở, công khai các chủ trương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, chính sách đất đai, BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp... Đồng thời thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là những vấn đề nhân dân quan tâm. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã kịp thời nắm bắt, phản ánh các kiến nghị, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc kiến nghị, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Điển hình như LĐLĐ tỉnh đã chủ động hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc ký kết thỏa ước lao động tập thể được các cấp công đoàn giám sát theo đúng trình tự quy định của pháp luật; đa số thoả ước lao động tập thể quy định có lợi cho người lao động. Các cấp công đoàn phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại ngay tại nơi làm việc; hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp. Thông qua đó quyền dân chủ của người lao động được phát huy; nhiều ý kiến, kiến nghị đã được chủ các doanh nghiệp ghi nhận và trả lời công khai. Đảng đoàn Hội Nông dân (HND) tỉnh chỉ đạo HND các huyện, thành phố phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; ban hành các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, hội viên nông dân Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp HND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân; trong đó có nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở…

Trong thực hiện QCDC cơ sở ở xã, phường, thị trấn, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác tổ chức các cuộc bầu cử, các đợt tiếp xúc cử tri... Từ đầu năm 2017 đến nay, MTTQ đã phối hợp triển khai bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác xây dựng Đảng, chính quyền; phong trào xây dựng NTM và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, huyện phát động. Nhiều nội dung nhân dân tham gia ý kiến, giám sát đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, trong đó nổi bật là chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 176/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM (chiếm 84,2%); trong đó, các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng có 100% số xã đạt chuẩn NTM. MTTQ các cấp cũng phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Qua đó nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được phản ánh, giải quyết kịp thời, góp phần giảm các vụ khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, hoạt động giám sát, phản biện được chú trọng, trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã lựa chọn những nội dung trọng tâm để xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Trung ương. Nội dung các cuộc giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội; quy định, trình tự giải quyết các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh... Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh hiện có 229 ban thanh tra nhân dân; 209/229 ban đầu tư giám sát cộng đồng; 3.495 ban công tác Mặt trận; 3.773 tổ hòa giải cơ sở. Các tổ chức này đã phát huy được hiệu quả trong công tác thanh tra, giám sát các công trình, dự án; kịp thời kiến nghị với nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các sai phạm. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai ở các địa phương. 100% xã, phường, thị trấn đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhà ở, hộ tịch, công chứng, chứng thực… được công khai, giải quyết nhanh gọn, giảm bớt phiền hà cho nhân dân; 100% xã, phường, thị trấn đã có phòng tiếp công dân được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, niêm yết đầy đủ các nội quy, quy trình, quy định, hướng dẫn phục vụ cho việc tiếp công dân được thuận lợi. Ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ công dân của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở đã có nhiều chuyển biến.

Bằng những hoạt động thiết thực, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, làm tốt vai trò đại diện quyền lợi nhân dân, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,