Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Đồng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Cập nhật lúc09:08, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Những năm qua, MTTQ xã Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng) đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Xã Nghĩa Đồng hiện có 2.073 hộ với 5.591 khẩu, sinh sống ở 8 khu dân cư. Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân vào các văn kiện của Đảng, thi tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND các cấp, thu hút trên 500 lượt cử tri tham gia. Nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng được cử tri quan tâm như: xây dựng NTM, tạo công ăn việc làm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, các chính sách cho hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng… Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã tham gia đầy đủ, có hiệu quả các nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bầu các chức danh trưởng thôn, Ban thanh tra nhân dân, rà soát việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, bình xét hộ gia đình văn hóa, xây dựng NTM, các khoản đóng góp của nhân dân… Thực hiện Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội”, Ủy ban MTTQ xã đã củng cố, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung giám sát các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn thôn, xóm như các tuyến đường giao thông, thủy lợi phục vụ nông nghiệp; giám sát các công trình phúc lợi của xã như: làm đường bê tông, xây dựng trường tiểu học 2 tầng với 10 phòng học, khu xử lý rác thải rộng 1.000m2, xây dựng và sửa chữa nghĩa trang nhân dân… bảo đảm an toàn và chất lượng. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Qua đó đã giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, bức xúc nảy sinh, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện trái phép và vượt cấp. Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng hòm thư đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, các tổ chức đoàn thể có thể dễ dàng trong việc gửi thư góp ý. Thực hiện Đề án 02/212 của Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, Ủy ban MTTQ xã đã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm nòng cốt, đi sâu tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư, tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)… Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình, cơ quan, khu dân cư tiên tiến thu hút được đông đảo sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong xã. Đến nay, toàn xã có 2.022 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình có nếp sống văn hóa, đạt 97,5% và 8/8 khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,86%. Năm 2016, Nghĩa Đồng đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ xã phối hợp với thường trực HĐND, UBND xã tiến hành công khai những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân như: chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đề án xây dựng NTM của xã, mức đóng góp các loại, phí, lệ phí… thông qua đài truyền thanh xã, các cuộc họp thôn, xóm, các cuộc tiếp xúc cử tri… để nhân dân được biết.

Đồng chí Bùi Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Để phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban MTTQ xã trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, quan tâm củng cố, kiện toàn các Ban công tác Mặt trận thôn, xóm, nâng cao chất lượng 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong năm 2018./.

Văn Huỳnh

 

,
,
.
,
,
,
,