Giao Xuân phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc09:03, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

Xã Giao Xuân (Giao Thủy) có 9.385 nhân khẩu; là đơn vị đầu tiên của huyện “về đích” trước thời gian trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân với tỷ lệ trên 86% dân số tham gia BHYT. Đạt được kết quả trên, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Nông dân xã Giao Xuân nuôi trồng và khai thác ngao thuộc VQG Xuân Thủy.
Nông dân xã Giao Xuân nuôi trồng và khai thác ngao thuộc VQG Xuân Thủy.

Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT; Đảng ủy, UBND xã đã phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc vận động nhân dân trong xã tham gia BHYT. Tiêu biểu là Hội LHPN xã đã thực hiên tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia mua thẻ BHYT, vì sức khỏe gia đình. Đồng chí Đào Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Là địa phương có tỷ lệ phụ nữ đông với 2.431 người từ 18 tuổi trở lên. Đầu năm 2017, tỷ lệ hội viên phụ nữ có thẻ BHYT là 1.028 người, đạt tỷ lệ 54,47%. Nguyên nhân do một số hội viên có thẻ BHYT hết hạn không tham gia tiếp. Mặt khác Luật BHYT sửa đổi thay đổi hình thức tham gia BHYT theo hộ gia đình khiến người dân lo ngại số tiền phải tham gia lớn. Ngoài ra, một số chi hội chưa tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia; một bộ phận hội viên vẫn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước... Tháng 4-2017, Hội Phụ nữ xã đã ra mắt mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm tham gia mua BHYT”. Đây là một trong những hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc thực hiện các chính sách BHYT” do Hội Phụ nữ tỉnh và BHXH tỉnh phối hợp tổ chức, phát động. Hội Phụ nữ xã phối hợp với BHXH huyện tổ chức tập huấn cho 120 hội viên là cán bộ hội chủ chốt về kiến thức về Luật BHYT sửa đổi, các chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT hộ gia đình. Sau thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, nhiều chị em đã tự nguyện tham gia các nhóm tiết kiệm do Hội Phụ nữ xã phát động, mỗi nhóm gồm 12 người với mức đóng góp từ 50-100 nghìn đồng/tháng để luân chuyển nhau mua BHYT. Các nhóm đi vào hoạt động nền nếp, bình quân mỗi tháng mua được 80-90 thẻ cho hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình. Sau 8 tháng triển khai mô hình, Hội Phụ nữ xã Giao Xuân đã vận động, mua 1.453 thẻ BHYT, trong đó, có 710 thẻ BHYT là hội viên Hội Phụ nữ (đạt tỷ lệ 93%) góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã năm 2017 lên 86%.

Xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là cơ sở để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHYT cho nhân dân, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân xã Giao Xuân đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật, hướng dẫn thủ tục thực hiện BHYT tới người dân với nhiều hình thức. Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xóm, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHYT theo quy định mới, trong đó chú trọng tuyên truyền cho các nhóm đối tượng như hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình tại địa phương. Xóm Xuân Tiên là khu dân cư ven biển có hơn 400 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó có 40% dân số làm nghề nuôi ngao; nhiều hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Trong quá trình thực hiện lộ trình, chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT gắn với xây dựng NTM, các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tốt chính sách BHYT, đăng ký và thực hiện mua thẻ BHYT cho 100% thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, căn cứ vào nghị quyết chi bộ, hội đồng xóm, các đoàn thể địa phương đều tổ chức họp triển khai động viên nhân dân chung sức xây dựng NTM nói chung và tổ chức hội nghị lấy ý kiến sửa đổi hương ước xóm, đề ra tiêu chí bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa phải có 100% thành viên trong gia đình tham gia BHYT. Đến nay, xóm Xuân Tiên có 90% hộ gia đình tham gia BHYT.

Thực hiện Luật BHYT sửa đổi, các trường tiểu học và THCS xã đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thấy được quyền, trách nhiệm tham gia BHYT cho con em mình. Năm học 2017-2018, thực hiện chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, Ban giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Giao Xuân giao cho các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tuyên truyền trực tiếp cho phụ huynh, học sinh của lớp trong các buổi họp phụ huynh và trong sinh hoạt lớp để phụ huynh, học sinh thấy được quyền lợi từ chính sách BHYT. Nhà trường cũng luôn thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại từ quỹ BHYT để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Đến hết tháng 12-2017, toàn xã có trên 1.390 học sinh có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ gần 100%. Với cách làm sáng tạo, đến ngày 1-1-2018, xã Giao Xuân có trên 7.900 người có BHYT, đạt tỷ lệ trên 85%; trong đó 2.850 hộ gia đình tham gia BHYT; trên 3.000 người có thẻ BHYT các hình thức. Việc thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT ở Giao Xuân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng quan trọng để người dân Giao Xuân xây dựng NTM bền vững và phát triển./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,