Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa
Cập nhật lúc18:49, Thứ Bảy, 11/11/2017 (GMT+7)

Những năm qua, phong trào “Xây dựng cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong tỉnh thường xuyên được duy trì và phát triển. Phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần động viên, khích lệ cán bộ, CNVCLĐ các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng môi trường làm việc văn minh lành mạnh.

Cty CP Bia ong Xuân Thuỷ là đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. (Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật Cty vận hành thiết bị sản xuất bia).
Cty CP Bia ong Xuân Thuỷ là đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. (Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật Cty vận hành thiết bị sản xuất bia).

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh có gần 1.800 cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các cơ quan, doanh nghiệp đã xây dựng trên 554 tủ sách pháp luật, tủ sách công dân, hàng trăm nhà thi đấu thể thao, sân bãi luyện tập thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, CNVCLĐ. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở VH, TT và DL tổ chức các giải thể thao, hội diễn văn nghệ, nhằm tăng cường tình đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa, thể thao ở các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp. Công đoàn các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đã tích cực tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ nhân các ngày kỷ niệm lớn như: Hưởng ứng Tháng Công nhân, Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Kỷ niệm Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10)… thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Hoạt động xã hội, từ thiện thường xuyên được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng, 100% các đơn vị đã xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Ngày vì người nghèo” tích cực hưởng ứng các hoạt động phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin… Cùng với đó, các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong CNVCLĐ. Cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hoá cho CNVCLĐ, làm cơ sở để xây dựng cơ quan văn hóa. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp được thực hiện tốt ở Thành phố Nam Định và các huyện Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu... Huyện Trực Ninh hiện nay có 46/46 cơ quan, 88/90 trường học, 21/21 trạm y tế được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Có được kết quả trên, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chỉ đạo, tổ chức cho 100% các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký và thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra việc triển khai và thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan (đơn vị) trên địa bàn huyện thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều xây dựng quy chế nếp sống văn hóa phù hợp với đặc điểm cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp như: Phong trào thi đua thực hiện “12 điều y đức”, “10 điều dược đức” và quy tắc ứng xử của ngành Y tế huyện; cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành GD và ĐT huyện; phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cơ quan, doanh nghiệp... Ở huyện Hải Hậu, nội dung phong trào xây dựng cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được thực hiện nghiêm túc. 100% các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế văn hóa công sở và trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; nếp sống văn minh công cộng. Nhiều cơ quan, đơn vị đã lồng ghép nội dung các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến về xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn nếp sống văn hóa. Trong đó phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nếp sống văn hóa... Phong trào xây dựng cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp ở Hải Hậu đã phát triển sâu rộng trong CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn huyện có 171/213 (đạt tỷ lệ 80,3%) cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt nếp sống văn hóa.

Để khích lệ phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp, công tác biểu dương, khen thưởng được Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp quan tâm chỉ đạo tổ chức. Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 28 cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu. Trong đó có Cty CP Bia ong Xuân Thủy (Xuân Trường) và Cty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Vụ Bản. Cty CP Bia ong Xuân Thủy (Xuân Trường) luôn tập trung xây dựng hình ảnh người công nhân có sức khoẻ, có trí tuệ, năng động, sáng tạo, ứng xử có văn hoá, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Cty đã duy trì phong trào tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là môn cầu lông, bóng bàn, tạo khí thế sôi nổi và nâng cao sức khoẻ cho CNVCLĐ. Cty vận động CNVCLĐ ủng hộ các quỹ như: đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, chất độc màu da cam, mái ấm công đoàn, khuyến học khuyến tài… với số tiền hàng chục triệu đồng/năm. Đặc biệt, Cty đã nhận nuôi dưỡng 3 cháu bị nhiễm chất độc da cam với mức trợ cấp 200 nghìn đồng/quý. Nhiều năm qua, phong trào xây dựng cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp văn hóa được gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trong đó tập trung xây dựng môi trường văn hóa ở nơi CNVCLĐ lưu trú với các nội dung: Xây dựng gia đình CNVCLĐ mẫu mực; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội; giữ vệ sinh sạch đẹp, bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, sinh hoạt cộng đồng; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các cơ quan, doanh nghiệp đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị như: Phòng truyền thống, tủ sách pháp luật, nhà ăn tập thể, sân thể thao... cho CNVCLĐ; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí, chính sách đãi ngộ cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tham gia hoạt động văn hoá, thể thao. Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương, pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, CNVCLĐ lành nghề; xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật khang trang, hiện đại...

Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ ngày càng phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Công đoàn các cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp cần tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo điều kiện để người lao động tham gia. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện và tuân thủ pháp luật về lao động; xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến lợi ích chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan (đơn vị), chủ doanh nghiệp và cán bộ, CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng ý thức kỷ luật lao động, tạo động lực cho CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa./.

Bài và ảnh: Viết Dư

 

,
,
.
,
,
,
,