Yên Lợi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:34, Thứ Năm, 28/09/2017 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ý Yên, từ năm 2015, xã Yên Lợi đã tiến hành rà soát thực trạng địa phương theo tiêu chí NTM và viết đề án xây dựng NTM đến năm 2020. Sau hơn 2 năm quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM, đến đầu năm 2017, xã Yên Lợi đã thực hiện và hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Là xã thuần nông, nằm ở phía bắc huyện Ý Yên, khi bước vào xây dựng NTM, xã Yên Lợi mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí; kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn như: kinh tế thuần nông, thu nhập của nhân dân thấp, hệ thống hạ tầng cơ sở không đồng bộ; còn nhiều tiêu chí NTM khó thực hiện là: giao thông, thủy lợi, môi trường... Quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh và của huyện, căn cứ thực trạng và mục tiêu của địa phương, Đảng ủy, UBND xã chủ trương xây dựng NTM theo phương châm kế thừa và phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của nhân dân để thực hiện tốt từng tiêu chí NTM. Tập trung hoàn thành tốt công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) làm cơ sở tiên quyết để tạo các đột phá trong phát triển kinh tế cũng như kiến thiết phát triển cơ sở hạ tầng qua việc quy hoạch sử dụng đất, các vùng sản xuất tập trung như: vùng trồng lúa, vùng trồng màu, vùng phát triển kinh tế trang trại. Thực hiện chủ trương của xã, từ cuối năm 2012 toàn bộ 14/14 thôn đã hoàn thành công tác DĐĐT. Trong quá trình DĐĐT, xã đã vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, góp công để cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng. Toàn xã có 31 kênh cấp III với tổng chiều dài 21,22km đã kiên cố hóa được gần 10,5km, thuận tiện cho việc nạo vét, khơi thông dòng chảy nên đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để giải quyết khó khăn về vốn đầu tư, xã đã huy động tối đa nội lực, kết hợp với sử dụng kinh phí hỗ trợ của các cấp và huy động nhân dân đóng góp thông qua nhiều hình thức như: hiến đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, vật liệu... tạo nguồn đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; chỉnh trang, cải tạo, mở rộng và làm mới hệ thống đường dong ngõ, dong xóm, đường liên thôn, trục chính; đầu tư cho các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất và công trình phúc lợi nông thôn theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”; xã chịu trách nhiệm các công trình điện, đường, trường, trạm; các thôn tự lo các công trình: nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn…; từng hộ gia đình lo cải tạo khuôn viên nhà ở, vườn và giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua hơn 2 năm quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM theo đúng chủ trương, định hướng và lộ trình đã được công khai, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cộng đồng nhân dân địa phương, xã Yên Lợi đã huy động được trên 20,7 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình khác theo tiêu chí xây dựng NTM; trong đó có trên 17,5 tỷ đồng từ ngân sách xã, đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp. Nhờ huy động được sức mạnh tổng lực, hệ thống đường trục xã dài 2,475km đã được nhựa hóa 2,125km (đạt 85,86%), mặt đường rộng 3,5m trở lên; gần 6/7,492km đường trục thôn xóm đã được trải nhựa với mặt đường rộng từ 2,5-3m, đạt 79,24%; toàn bộ hệ thống đường dong ngõ, xóm dài 17,23km cũng được cứng hóa 100%, mặt đường rộng từ 3-4m; 8,4/14,78km đường giao thông nội đồng cũng được các thôn, xóm tập trung cứng hóa với mặt đường rộng trên 3m, đạt 56,8%. Trong hơn 2 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Yên Lợi đã đầu tư trên 4,2 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông. Tích cực đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất giúp cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được thuận lợi, xã đã khuyến khích các hộ dân tích cực tham gia các mô hình sản xuất mới; đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại di chuyển vào các khu vực đã được quy hoạch tại các thôn: Phương Sơn, Thịnh Đại, Long Chương... Việc đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trên quy mô lớn đã phát huy tối đa tiềm năng đất đai, tạo thu nhập ổn định cho bà con nông dân và góp phần nâng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác của xã đạt gần 100 triệu đồng/ha/năm. Các ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của xã đã từng bước phát triển. Nhờ đó, đến năm 2017, cơ cấu lao động, việc làm của xã đã chuyển dịch tích cực với trên 91,1% số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là tiền đề quan trọng để xã Yên Lợi phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM khác như: trường học, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, y tế… Trong 3 trường học các cấp, trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ II; trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ I; trường THCS đang được đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng và khu hiệu bộ, dự kiến khánh thành đúng dịp năm học mới 2017-2018. Với cơ chế hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà văn hóa xây mới; 20 triệu đồng/nhà văn hóa cải tạo, nâng cấp; kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp, đến nay, toàn bộ 14/14 thôn trong xã đã có nhà văn hóa, sân tập thể thao đạt tiêu chí NTM. Trạm y tế xã sau khi được đầu tư đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM, huy động tối đa mọi nguồn lực, trong đó phần lớn là nhân dân đóng góp, doanh nghiệp tài trợ đã tạo nguồn lực tinh thần và vật chất to lớn giúp xã Yên Lợi nhanh chóng hoàn thành đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo các tiêu chí NTM. Đời sống người dân được cải thiện tích cực. Đến năm 2016, toàn xã chỉ còn 37 hộ nghèo (bằng 1,94%); bình quân thu nhập đầu người được nâng lên mức 33,25 triệu đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2017 và các năm tiếp theo, xã Yên Lợi phấn đấu tiếp tục củng cố toàn diện các tiêu chí; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phấn đấu trong năm 2017 được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 được tái công nhận đủ tiêu chuẩn xã NTM./.

Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,