Xuân Tân về đích nông thôn mới
Cập nhật lúc07:22, Thứ Năm, 14/09/2017 (GMT+7)

Đến nay, xã Xuân Tân (Xuân Trường) đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Đồng chí Phạm Ánh Dương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Giai đoạn đầu xây dựng NTM, địa phương chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Xây dựng NTM dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, trong khi sản xuất nông nghiệp của xã có điểm xuất phát thấp, phát triển chưa bền vững; việc chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp còn chậm; dịch vụ, ngành nghề nông thôn phát triển chưa đa dạng, quy mô nhỏ. Việc thực hiện lồng ghép từ các chương trình mục tiêu khác còn nhiều hạn chế, nhất là các công trình giao thông nông thôn. Diện tích xã lớn, dân cư thưa thớt; không có doanh nghiệp lớn, vốn ngân sách hạn hẹp... nên việc huy động các nguồn lực gặp khó khăn. Trình độ năng lực cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều lúng túng khi triển khai thực hiện. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người dân còn thấp; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội còn nhiều bất cập, nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết triệt để, nhất là những vấn đề về đất đai; thiếu việc làm, thu nhập thấp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Tân đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình NTM. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng NTM. Đảng ủy xã Xuân Tân đã xác định đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa, vai trò thiết thực của NTM; người dân tin tưởng, chủ động tham gia trong mọi việc. Xóm Võ là địa bàn đông dân cư với trên 1.000 khẩu, nằm dọc theo sông Hồng. Để đạt các tiêu chí NTM, chi bộ xóm đã ra nghị quyết, xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ nội dung công việc cần triển khai thực hiện cũng như giải pháp huy động các nguồn lực. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xóm Võ đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; từ đó nhân dân tập trung vào dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, đẩy mạnh phát triển kinh tế với nhiều mô hình giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân, xóm Võ là đơn vị đầu tiên của Xuân Tân hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa; vận động nhân dân hiến đất bình quân 1 sào hiến 12m2 để mở rộng đường giao thông, đường kênh mương nội đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tăng năng suất và thu nhập cho người dân. Toàn xóm đã huy động gần 2 tỷ đồng, hoàn thành bê tông hóa 2,3km đường dong xóm. Về phát triển kinh tế, xóm Võ tập trung tuyên truyền, vận động bà con cấy những giống lúa có năng suất cao theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại; quy hoạch và chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản với hình thức quảng canh cho thu nhập trên 250 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, phát huy vai trò gương mẫu của 41 đảng viên, đi đầu phát triển kinh tế hộ, được bà con tin yêu; tiêu biểu như các ông: Phạm Đức Vương, Trần Ngọc Banh, Bùi Thanh Long, Trần Anh Thuật, Cao Huy Thích. Đến nay, xóm Võ có hơn 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%, nhà văn hóa xóm được xây dựng khang trang trên diện tích 1.000m2, có sân tập luyện bóng chuyền, bóng bàn, tủ sách pháp luật, được trang bị đồng bộ hệ thống trang âm, bàn ghế.

Đi đôi với việc tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng NTM, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Xuân Tân đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, UBND xã chỉ đạo Ban nông nghiệp, HTXNN, các đoàn thể phối hợp với các trung tâm dạy nghề mở các lớp về nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho hơn 200 người là chủ gia trại, các tổ hợp nuôi trồng thủy sản. Hằng năm, hằng vụ, Ban nông nghiệp xã, HTXNN căn cứ sự chỉ đạo của UBND huyện để xây dựng cơ cấu giống, lịch thời vụ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất như: gieo sạ, sản xuất hướng cánh đồng lớn và cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa. Khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất, đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo tốt, khả năng chống chịu tốt vào sản xuất. Hiện nay, Xuân Tân có mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hoá vùng cánh đồng lớn tại xóm Nam Hòa, xóm Đông, xóm Bắc với diện tích 35,5ha đang hoạt động có hiệu quả. Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, tuyên truyền và vận động nhân dân nuôi tôm cá ở các ao hồ nhằm cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, xã chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, triển khai có trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên nguồn lực cho việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ tầng theo quy hoạch. Cơ sở hạ tầng được định hướng theo phương châm “làm từ đồng về làng, làm từ xóm lên xã”. Từ năm 2012 đến nay, nhân dân 16 xóm đã triển khai xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng kết hợp chỉnh trang đồng ruộng, kiên cố hoá đường trục chính nội đồng. Cụ thể, toàn xã đã tiến hành bê tông hóa 28km đường dong, xóm; cứng hóa 16 tuyến đường nội đồng với chiều dài 11km đạt chuẩn; nhựa hóa 8,7km đường giao thông trục xã. Việc huy động đóng góp xây dựng các công trình được bàn bạc dân chủ và tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân. Toàn xã đã huy động đầu tư xây dựng NTM đạt 37 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,85%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã đạt: 4.982/5.290 (tỷ lệ 94,18%). Có 46,22% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thông qua đào tạo. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80%.

Với phương châm: “Sức tới đâu làm tới đó, quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản”, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Tân phát huy truyền thống đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung trí tuệ, huy động sức mạnh của toàn dân, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển toàn diện, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng xã Xuân Tân ngày càng giàu đẹp./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,