Gắn phát triển kinh tế với giữ vững chủ quyền, an ninh tuyến biển
Cập nhật lúc08:02, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng trong tỉnh, trên cơ sở bám sát chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế biển của tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác nhằm xây dựng và củng cố khu vực tuyến biển của tỉnh ngày càng phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

CBCS Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển.
CBCS Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển.

Thực hiện chủ trương “Mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước củng cố quốc phòng - an ninh”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tham gia củng cố cơ sở chính trị và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã vùng chân sóng. Đặc biệt thời gian qua, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi trong công cuộc xây dựng NTM, lực lượng BĐBP tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực “chung tay” cùng các ngành, các địa phương ven biển thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng NTM góp phần từng bước làm khởi sắc diện mạo nông thôn tuyến biên phòng của tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn đứng chân về mục tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chí xây dựng NTM và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong “lộ trình” thực hiện các bước đi xây dựng NTM. Các tổ, đội công tác vận động quần chúng ở các Đồn biên phòng tăng cường xuống địa bàn thực hiện tốt phương châm “ba bám”, “ba cùng” với dân, vừa làm, vừa giúp dân, vừa trực tiếp tham gia vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các nội dung của chương trình xây dựng NTM như: vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông dong ngõ, đường nội đồng, góp công, góp của xây dựng các công trình phúc lợi, nâng cấp cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”… đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Quy chế khu vực biên giới và nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Cùng với tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy hiệu quả các dự án của BĐBP về phát triển kinh tế - xã hội bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng và địa phương, gắn phục vụ khu dân cư với các Đồn biên phòng trên địa bàn đóng quân, các đơn vị BĐBP còn tích cực phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của vùng ven biển và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, nhân rộng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các xã vùng chân sóng. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng tỉnh trong công cuộc xây dựng NTM đã góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn tuyến biển của tỉnh ngày càng phát triển, tạo nền tảng củng cố tuyến biên phòng và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Cùng với tích cực, chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực tuyến biển, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng, nhiệm vụ công tác quốc phòng của tỉnh, hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các huyện tuyến biển xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tuyến biển vững chắc về an ninh - quốc phòng. Trên cơ sở đó, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, đồng thời tập trung đấu tranh với hoạt động vi phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài, tàu thuyền dùng thuốc nổ, xung điện khai thác hải sản trái phép; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập và thực hành xử lý tốt các tình huống xảy ra trên biển như: khi tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền, tình huống cứu hộ, cứu nạn trên biển và đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên biển... Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, các đơn vị biên phong đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với biển, đảo; tham gia đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, thăm dò, khai thác đánh bắt trộm hải sản, phá hoại ngư trường, buôn lậu trên biển; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục các thảm họa thiên tai góp phần bảo vệ an ninh, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển, đảo. Từ năm 2011 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền 3 huyện ven biển tổ chức tuyên truyền được 386 buổi/11.580 lượt người về nội dung định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển, Luật Bảo vệ môi trường, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá và các văn bản liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh cho quần chúng nhân dân; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh mở 6 lớp giáo dục quốc phòng cho 226 đồng chí dân quân tự vệ biển, 276 chủ tàu thuyền và ngư dân những kiến thức về chủ quyền biển, đảo để mọi người tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động, sản xuất trên biển, nâng cao ý thức trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tích cực tham gia giữ gìn ANTT trên khu vực biên giới biển. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, các đơn vị BĐBP tỉnh đã duy trì việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự các huyện và lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn trên tuyến biển, nắm chắc tình hình vùng biển, tình hình địa bàn, chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tham gia hiệu quả công tác PCLB-TKCN. Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trên địa bàn như: các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, vi phạm ANTT khu vực bãi bồi, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, vi phạm hành lang bảo vệ đê biển… Từ năm 2011 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 48 đợt/96 lượt phương tiện tuần tra, kiểm soát, làm nhiệm vụ đột xuất trên biển; tổ chức tuần tra, kiểm soát 8 đợt/18 phương tiện với 6.080 hải lý; phát hiện và xua đuổi 115 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản; bắt và xử lý 68 vụ/99 phương tiện sử dụng xung điện khai thác hải sản trái phép; 28 vụ/54 phương tiện khai thác cát trái phép; tổ chức thông báo, kêu gọi, vận động hàng nghìn lượt tàu thuyền, ngư dân ở khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú, neo đậu an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới; đã phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn 36 vụ/28 phương tiện/86 ngư dân, 12 cháu học sinh bị nạn trên biển vào bờ an toàn…

Với nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, hiệu quả, BĐBP tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, TTATXH khu vực biên giới biển; đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh tuyến biển, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ven biển của tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ

,
,
.
,
,
,
,