Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" ở Thành Lợi
Cập nhật lúc07:47, Thứ Hai, 03/07/2017 (GMT+7)
Xã Thành Lợi (Vụ Bản) là vùng quê “đất chật, người đông” với dân số 16.435 người. Đảng bộ xã có 29 chi bộ trực thuộc với tổng số 427 đảng viên. Để phát huy sức mạnh nội lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những năm qua, Đảng ủy xã Thành Lợi đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của xã; trong đó chú trọng xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Để nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, Đảng ủy xã đã bám sát Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2015-2020” nhằm kiện toàn Khối dân vận của xã. Trên cơ sở đó chỉ đạo các đoàn thể, các thôn, xóm xây dựng 5 mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện và 60 mô hình “Dân vận khéo” cấp xã trên các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng NTM, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, Đảng ủy xã xác định chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của phong trào cho phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư như: Thực hiện đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; phát triển dịch vụ, thương mại; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thu gom xử lý rác thải và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng… Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã tập trung vận động nhân dân phát huy nội lực, thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết các hình thức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức đoàn thể của xã đã kết hợp với các tổ chức tín dụng cho hội viên và nhân dân vay vốn được trên 15 tỷ đồng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các tổ chức hội cũng có nhiều CLB, phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng NTM” của Hội Nông dân; phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên; mô hình “Cánh đồng gieo xạ” tại các xóm Bến, xóm Đông; mô hình “Trồng diện tích rau màu cho thu nhập cao” tại các xóm Hát, Sa Trung, Đồng Giang… đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Mặc dù là địa phương không nằm trong danh sách 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của nhân dân, cán bộ và cả hệ thống chính trị, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2016, được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đạt từ 115,6 triệu đồng, vượt 10% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,1%.
Cán bộ Hội LHPN xã Thành Lợi tuyên truyền, vận động hội viên mua BHYT.
Cán bộ Hội LHPN xã Thành Lợi tuyên truyền, vận động hội viên mua BHYT.
Bên cạnh việc phát triển kinh tế, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào “Dân vận khéo” cũng đã từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét đẹp văn hóa, xóa bỏ các hủ tục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” chăm lo, giúp đỡ người có công và người nghèo… Nổi bật là hoạt động “Nâng cấp, tôn tạo các phần mộ các liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2017) của Hội CCB xã mang đậm ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đã nhận được sự quan tâm tích cực của hội viên và nhân dân tham gia đóng góp 50 triệu đồng để tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Hay phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn huyện” đã góp phần từng bước khắc phục tình trạng ăn uống linh đình, dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông; các nghi lễ, nghi thức được thực hiện nghiêm trang, phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của địa phương. Đến nay, xã có 20/23 xóm đạt danh hiệu “Nếp sống văn hóa”; 7 cơ quan đơn vị trường học, trạm y tế xã đạt danh hiệu cơ quan có “Nếp sống văn hóa”; 85% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. 
 
Một trong những hiệu quả rõ nét của phong trào “Dân vận khéo” mà không thể không nhắc đến đó là sự vào cuộc, chung tay của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với nhiều cách làm sáng tạo, khéo léo kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua “Dân vận khéo” với công tác phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM. Các cơ quan, đoàn thể, thôn xóm, trường học trên địa bàn xã đã đổi mới nhiều nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; cảnh giác trước mọi thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch; gắn công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thông qua công tác tuyên truyền đã động viên nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ban Công an xã đã phối hợp với Hội CCB xây dựng điểm tổ “CCB vì dân”. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã phát động và nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ kết hợp với các phong trào khác ở địa phương như: “Học tập và thực hiện 6 lời Bác Hồ dạy công an nhân dân”, phong trào “Vì ANTQ”, “Thôn, xóm không có tệ nạn xã hội”... Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm, duy trì thực hiện tốt phong trào “3 tự” (tự phòng, tự quản, tự bảo vệ). Đặc biệt, toàn xã đã xây dựng được 23 tổ hòa giải ở 23 địa bàn thôn, xóm kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, nhiều năm liền địa phương không có khiếu kiện đông người vượt cấp…
 
Với những nỗ lực trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều năm liên tục Đảng bộ xã Thành Lợi được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chính quyền được xếp loại vững mạnh; các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc; xã nhiều năm được Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen./. 
 
Bài và ảnh: Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,