Hiệu quả hoạt động vay vốn ủy thác của Hội Phụ nữ các cấp
Cập nhật lúc07:31, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)
Nguồn vốn được xác định là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, cùng với việc khai thác nguồn lực từ các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội Phụ nữ đã làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, Quỹ quay vòng, Quỹ TYM, qua đó tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ nghèo tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
 
Hằng năm, Hội LHPN các cấp triển khai khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn; phổ biến các chính sách tín dụng cho vay tới các đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Duy trì sinh hoạt tổ vay vốn, đôn đốc thu lãi thu gốc vốn vay, kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội phụ trách hoạt động uỷ thác và tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý tín dụng; kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và phòng ngừa rủi ro; hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục đích; áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK và VV, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng vốn tín dụng chính sách trong quá trình thực hiện. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay cho 70 cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện; kịp thời triển khai mẫu sổ sách mới và văn bản về kiểm tra giám sát nguồn vốn vay tại cơ sở.
Nhờ được vay vốn từ Quỹ TYM, gia đình chị Dương Thị Tuyết ở Thị trấn Lâm (Ý Yên) đã phát triển nghề đúc đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động.
Nhờ được vay vốn từ Quỹ TYM, gia đình chị Dương Thị Tuyết ở Thị trấn Lâm (Ý Yên) đã phát triển nghề đúc đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động.
Tính đến 31-5-2017, tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Hội trực tiếp quản lý, điều hành trên 1.898 tỷ đồng, hỗ trợ 260.511 hộ vay thông qua 2.055 tổ TK và VV. Trong đó, nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH có dư nợ trên 1.109 tỷ đồng, hỗ trợ 46.263 hộ vay vốn. Nguồn vốn ủy thác Ngân hàng NN và PTNT có dư nợ trên 507,5 tỷ đồng, hỗ trợ 5.153 hộ gia đình hội viên, phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh. Đối với nguồn vốn Quỹ quay vòng, Hội LHPN tỉnh đã tập trung khảo sát, thẩm định, giải ngân nguồn vốn vay cho 524 hộ với số tiền trên 3 tỷ đồng tại 26 xã, thị trấn của 6 huyện; dư nợ vốn cho vay đến hết tháng 5-2017 là trên 22,8 tỷ đồng, cho 6.524 hộ vay tại 461 nhóm tín dụng - tiết kiệm. Hoạt động phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô có tổng dư nợ 167,1 tỷ đồng, cho 17.562 thành viên là hội viên, phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Việc khai thác, quản lý các nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH được đẩy mạnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thông qua hoạt động vay vốn ủy thác, Hội LHPN các cấp đã tạo điều kiện hỗ trợ cho phụ nữ, nhất là hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách khác có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn vay thuận lợi, giúp chị em phát huy được tính tự chủ trong việc phát triển kinh tế, góp phần phát triển phong trào của Hội, gắn hội viên với tổ chức Hội. Hiện nay, trong tổng số 9.395 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ có 8.367 hộ được Hội giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế, chiếm 89,05%. Việc uỷ thác cho vay thông qua tổ chức Hội đã tạo nên một kênh quản lý vốn tín dụng chính sách an toàn, hữu hiệu, tin cậy. Thông qua hoạt động uỷ thác từ các nguồn vốn, Hội LHPN các cấp có điều kiện quan tâm đến đời sống của cán bộ, hội viên, các kỳ sinh hoạt Hội có nội dung đa dạng, phong phú hơn. Được vay vốn, định hướng lựa chọn ngành nghề, hỗ trợ kiến thức, phương pháp làm ăn…, hội viên phụ nữ nói chung, các hộ gia đình phụ nữ nghèo nói riêng có thêm việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giúp chị em vươn lên, tự khẳng định mình; phấn khởi, tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội; tham gia nhiệt tình, tích cực vào các buổi sinh hoạt, hội họp; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn ủy thác, thời gian tới, các cấp Hội tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; quy định của ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đến các tầng lớp phụ nữ và nhân dân. Thường xuyên tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt là các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT… hướng dẫn cho cán bộ hội, cán bộ tổ TK và VV thực hiện đúng quy trình, công đoạn ủy thác cho vay. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK và VV; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK và VV. Cùng với đó, các cấp Hội tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, phương pháp quản lý nguồn vốn… để phát triển kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao mức sống gia đình, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và xây dựng NTM, đô thị văn minh./.
 
Bài và ảnh: Lam Hồng
,
,
.
,
,
,
,