Đẩy mạnh truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy
Cập nhật lúc08:54, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)
Theo số liệu của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có trên 3.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và hàng nghìn đối tượng nghi nghiện, có 217/229 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Số người nghiện tập trung chủ yếu từ độ tuổi 22-39 tuổi và hầu hết là các đối tượng không nghề nghiệp. Trước thực trạng trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tệ nạn ma túy, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân trong phòng chống tệ nạn ma túy. 
 
Là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, những năm qua, Sở LĐ-TB và XH đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ nhiều biện pháp từ tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa các tội phạm liên quan đến ma túy. Hằng năm, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống ma tuý cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Trong năm 2016, Sở LĐ-TB và XH đã phối hợp với BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho 450 đại biểu là đại diện các ngành: Công an, LĐ-TB và XH, Văn hóa - Thể thao, Hội Phụ nữ các huyện Hải Hậu, Giao Thủy; Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể; các tổ dân phố, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ và người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Thị trấn Thịnh Long và Thị trấn Quất Lâm. Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức truyền thông tại hội trường UBND 10 xã, thị trấn về tác hại của tệ nạn ma túy và công tác phòng chống tệ nạn ma túy, thu hút trên 3.000 lượt người đến nghe, đồng thời phát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh ở địa phương. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Nam Định tổ chức chiếu phim tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội tại các huyện Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Ý Yên và Thành phố Nam Định, thu hút trên 5.000 người xem. Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đăng, phát các tác phẩm báo chí phản ánh về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực trạng và kết quả công tác phòng, chống ma túy; giới thiệu các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy; đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi… Sở LĐ-TB và XH đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn quán triệt các nội dung nhiệm vụ đổi mới công tác cai nghiện ma túy cho 120 cán bộ các ngành: Công an, Tòa án, Tư pháp, Y tế, LĐ-TB và XH cấp huyện, cán bộ làm công tác điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị, cai nghiện, tư vấn trên địa bàn tỉnh; tập huấn về công tác phòng chống ma tuý; công tác tuyên truyền, tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy cho 2.500 cán bộ làm công tác phòng chống ma túy và điều trị nghiện ma túy của các xã, phường, thị trấn và trưởng các thôn, xóm, tổ dân phố có nhiều người nghiện ma túy, qua đó nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn ma túy các cấp. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã tổ chức hàng trăm hội nghị truyền thông trực tiếp cho hàng chục nghìn người dân ở thôn, xóm, khu dân cư. Sở VH, TT và DL tăng cường công tác tuyên truyền trực quan về phòng chống ma tuý; đẩy mạnh phong trào xây dựng các khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá. Sở GD và ĐT duy trì phong trào “An toàn trường học”, phòng chống ma tuý trong học đường. Uỷ ban MTTQ tỉnh lồng ghép thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”, phát động các phong trào “Xây dựng giáo xứ, giáo họ không có ma tuý, không tội phạm, không tệ nạn xã hội”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Hội LHPN tỉnh xây dựng mô hình “Phòng, chống ma tuý từ gia đình”. Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, xây dựng thôn, xóm “không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”. Bên cạnh đó, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý hoạt động liên tỉnh, đồng thời phối hợp giải quyết các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý ở địa bàn dân cư. Trong đó, coi trọng công tác phát động phong trào quần chúng tham gia phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma tuý và đã xây dựng được nhiều mô hình, nhiều phong trào thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tiêu biểu như các phong trào: “Quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm về ma tuý”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba không, ba có, ba giảm”; các mô hình “Xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”, “Cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng”. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đề nghị, đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tiếp tục duy trì mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các địa phương trong tỉnh đã đưa 46 người vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm, đạt 40% chỉ tiêu kế hoạch năm; vận động 62 người tự nguyện vào Trung tâm cai nghiện, đạt 46% chỉ tiêu kế hoạch năm; lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 247 người, đạt 82% chỉ tiêu kế hoạch năm; trên 1.700 người nghiện ma túy điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone. Nhờ đó, nhiều người nghiện đã từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng. 
 
Để tăng cường công tác phòng chống tệ nạn ma túy, thời gian tới, các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy, tệ nạn ma túy cho cán bộ làm công tác phòng chống ma túy các cấp, nhất là ở cơ sở. Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hội thi về phòng, chống ma túy trong các trường học, các cơ quan đoàn thể, khu dân cư. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Công an tỉnh mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm ma túy, tập trung xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy. Sở Y tế phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức tốt việc cai nghiện ma túy, giúp đỡ người nghiện điều trị cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng./. 
 
Minh Tân
,
,
.
,
,
,
,