Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
Cập nhật lúc18:19, Thứ Bảy, 08/07/2017 (GMT+7)
Thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); tiếp nhận kịp thời các chương trình ứng dụng do BHXH Việt Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của CNTT và nhiệm vụ của ngành. Các chương trình phần mềm được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức. 
 
Ngành BHXH tỉnh đã phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ IVAN hướng dẫn triển khai việc kê khai, nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua mạng internet. Khai báo bổ sung các thủ tục, quy trình vào chương trình phần mềm tiếp nhận hồ sơ 2.0. Cài đặt phần mềm trích xuất dữ liệu DK01 DC cho các đơn vị trong ngành, hướng dẫn các đơn vị khai thác, rà soát, xác minh dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. BHXH tỉnh cũng phối hợp với Sở Y tế và Viettel Nam Định triển khai rà soát, thống kê hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, lắp đặt máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh (KCB) BHYT của các cơ sở KCB BHYT với ngành BHXH phục vụ cho công tác giám định BHYT điện tử. Tổ chức tập huấn phần mềm hệ thống tiếp nhận thông tin dữ liệu giám định BHYT cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các đơn vị trong ngành xử lý dữ liệu, duy trì các hoạt động ứng dụng CNTT đảm bảo an toàn, hiệu quả; đồng thời hỗ trợ xử lý kỹ thuật cho các đơn vị khi sử dụng các phần mềm ứng dụng và thiết bị CNTT. Đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 446.534 hồ sơ của các đơn vị và cá nhân đến giao dịch tại bộ phận 1 cửa, tiếp nhận và trả 78.461 hồ sơ qua bưu điện; tiếp nhận và trả 33.551 hồ sơ qua giao dịch điện tử. Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tổ chức làm việc buổi sáng thứ 7 hằng tuần, BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã tổ chức phân công cán bộ làm việc vào sáng thứ 7 hằng tuần. Trong 5 năm toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 400 hồ sơ vào ngày thứ 7 hằng tuần. BHXH tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ, coi đây là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách BHXH bằng công nghệ tin học. Năm 2016, tỉnh ta được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước triển khai tốt công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Đây là giải pháp để thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người đang tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng, số người chưa tham gia BHYT theo địa bàn xã, phường, thị trấn để có giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, để hoàn thành chỉ tiêu bàn giao sổ BHXH cho hơn 152 nghìn người lao động (NLĐ) tham gia BHXH, BHXH tỉnh đã huy động nhân lực, bố trí làm thêm giờ để tổ chức rà soát, nhập dữ liệu kể cả vào ngày nghỉ, giờ nghỉ; phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trước thời hạn. Việc bàn giao lại sổ BHXH cho NLĐ là một bước thực hiện cải cách thủ tục hành chính của cơ quan BHXH. Theo đó, cơ sở dữ liệu về toàn bộ quá trình tham gia BHXH của NLĐ được cơ quan BHXH nhập liệu vào hệ thống dữ liệu điện tử và liên tục cập nhật, bảo đảm việc cấp lại sổ BHXH cho NLĐ thuận tiện nhất trong trường hợp sổ BHXH bị hỏng hoặc thất lạc. Toàn tỉnh đã bàn giao sổ BHXH cho 18.741 NLĐ; có 242 đơn vị sử dụng lao động tiến hành bàn giao sổ BHXH cho NLĐ. Nhiều đơn vị thực hiện tốt như: Hải Hậu có 2.003 NLĐ, Ý Yên có 2.540 NLĐ, Vụ Bản có 1.420 NLĐ, Xuân Trường có 1.021 NLĐ, Thành phố Nam Định có 9.115 NLĐ được bàn giao sổ BHXH. Toàn tỉnh phấn đấu bàn giao 80% sổ BHXH cho NLĐ năm 2017. 
Các đơn vị và cá nhân đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” BHXH tỉnh.
Các đơn vị và cá nhân đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” BHXH tỉnh.
Hiện nay, công tác quản lý cũng như các hoạt động nghiệp vụ của BHXH tỉnh đều thực hiện bằng các phần mềm nghiệp vụ trên máy vi tính. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác cấp thẻ BHYT hướng tới hạn chế sai sót (chỉ chiếm 1,7% trong tổng số thẻ đã in). Cụ thể, năm 2013 BHXH tỉnh đã phát hành: 770.984 thẻ BHYT cho các đối tượng. Chỉ trong 6 tháng năm 2017, BHXH tỉnh đã phát hành 358 nghìn thẻ BHYT (Số liệu tính đến hết tháng 6-2017). Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ; quyền lợi của người tham gia ngày càng mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn. Công tác giám định được tăng cường, thanh toán chi phí KCB BHYT và tạm ứng kinh phí kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Đến ngày 31-5-2017, BHXH tỉnh đã thẩm định chi phí KCB BHYT cho 719.435 lượt người KCB BHYT với tổng số tiền 249,865 tỷ đồng. 
 
Nhận thức rõ vai trò của công tác cán bộ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, BHXH tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cử hàng chục lượt cán bộ các cấp đi đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ trẻ. Công tác quy hoạch cán bộ cũng được BHXH tỉnh quan tâm, từng bước đi vào nền nếp, tạo nền móng cho công tác bổ nhiệm cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, công tác đánh giá cán bộ cũng được BHXH tỉnh đổi mới theo hướng thực chất, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, lấy chất lượng hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, khả năng quy tụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá năng lực cán bộ. Đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của BHXH tỉnh đã cơ bản đảm bảo số lượng và từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
Với việc triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hằng năm BHXH tỉnh đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Năm 2013, số người tham gia BHXH, BHYT là 1.017.020 người, đạt 55,3% dân số toàn tỉnh. Đến ngày 1-6-2017, số người tham gia BHXH, BHYT là 1.378.287 người, đạt độ bao phủ 74,4%. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lợi dụng BHYT để vụ lợi dưới mọi hình thức. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia BHXH, BHYT./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng
,
,
.
,
,
,
,