Mỹ Thịnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Cập nhật lúc17:46, Thứ Bảy, 13/05/2017 (GMT+7)
Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được MTTQ xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) triển khai rộng rãi đến các khu dân cư và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Làng quê xã Mỹ Thịnh đổi mới.
Làng quê xã Mỹ Thịnh đổi mới.
Xã Mỹ Thịnh hiện có 1.370 hộ với 4.754 nhân khẩu sinh sống ở 10 khu dân cư. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc vận động đến từng khu dân cư, đồng thời thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Thực hiện cuộc vận động, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên giảm nghèo gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dân luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Trong phong trào xây dựng NTM, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông, bê tông hóa kênh mương thủy lợi. Từ đó nhân dân trong xã đã hiến hàng nghìn mét vuông đất trị giá hàng trăm triệu đồng, tháo dỡ các công trình để giải phóng mặt bằng trị giá 500 triệu đồng, bê tông hóa 1,3km đường từ Cửa Phủ (Lê Xá) đến đình Tiểu Liêm với kinh phí 450 triệu đồng. Nhân dân các xóm Đồng Nhuệ, xóm Bến, xóm Đông, xóm Nam, xóm Bắc tự nguyện giải phóng mặt bằng làm đường giao thông với chiều dài 600m trị giá 170 triệu đồng… Một điểm nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thịnh là công tác phối hợp với các tổ chức ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời; vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ, đóng góp xây dựng các loại quỹ như: quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ da cam… Đến nay, số dư 3 quỹ đạt gần 19 triệu đồng, đã giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong năm qua, được sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, đã xây mới 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo… Qua đó, giúp nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, quy ước, hương ước của thôn, xóm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy được đẩy lùi. Đến nay, toàn xã có 85% số hộ gia đình văn hóa, 8/10 khu dân cư văn hóa tiên tiến, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 2,01%. Hằng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), 100% khu dân cư trong xã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, 100% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội, nhân dân phấn khởi tích cực tham gia mang lại khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở. Tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là khu dân cư thôn Liêm Trại, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và gia đình gương mẫu, tự giác tham gia mua thẻ BHYT, tự chỉnh trang khuôn viên gia đình, tham gia đóng góp nhiều ngày công lao động cùng hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” như: kiên cố hóa đường dong, ngõ xóm, xây dựng rãnh thoát nước, xây dựng nhà văn hóa trị giá hàng trăm triệu đồng tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân… Đến nay, 98% số hộ gia đình trong khu dân cư được công nhận gia đình văn hóa, nhiều hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa nhiều năm liền, khu dân cư Liêm Trại 17 năm liên tục được công nhận là khu dân cư văn hóa…
 
Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Thời gian tới, MTTQ xã Mỹ Thịnh tiếp tục tăng cường củng cố và duy trì mối quan hệ giữa MTTQ các cấp với trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, tích cực khen thưởng các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, hướng dẫn họ phát huy vai trò nòng cốt của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên đề ra./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh
,
,
.
,
,
,
,