Vụ Bản phát huy sức sáng tạo của công nhân viên chức lao động
Cập nhật lúc07:26, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vụ Bản hiện quản lý 130 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 5.101 đoàn viên công đoàn. Nhằm phát huy sức sáng tạo của CNVCLĐ trong lao động sản xuất và công tác, LĐLĐ huyện đã chủ động phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập, đời sống người lao động.
 
Để cụ thể hoá nội dung phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đặc điểm công việc của các ngành, các cơ quan, đơn vị, LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS phát động phong trào thi đua theo từng lĩnh vực. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua được gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu”. Đối với khối doanh nghiệp, vận động các chủ doanh nghiệp chuyển đổi cung cách quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường; vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đối với ngành GD và ĐT là phong trào thi đua “Hai tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Đối với ngành Y tế là phong trào thi đua “Thực hiện tốt 12 điều y đức trong khám và điều trị”, nâng cao tay nghề đội ngũ y, bác sĩ, ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp điều trị hiện đại, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Đối với các cơ quan phục vụ sản xuất nông nghiệp là phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH NN và PTNT”. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn phát động nhiều đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm. Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS xây dựng các chỉ tiêu đăng ký thi đua, biện pháp tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm, làm căn cứ để đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả cuối năm. Phong trào đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, triển khai tổ chức thực hiện, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Thông qua phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã động viên, khuyến khích CNVCLĐ thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nhiều đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, CNVCLĐ được ứng dụng trong thực tiễn đã tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2016, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, toàn huyện có 60 sáng kiến do CNVCLĐ đăng ký tham gia, đem lại lợi ích kinh tế 832 triệu đồng.
Cty TNHH Geu-Lim Culture and Fashion (Hàn Quốc) thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động giỏi trong CNLĐ.
Cty TNHH Geu-Lim Culture and Fashion (Hàn Quốc) thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động giỏi trong CNLĐ.
Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết với công việc được giao, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đông đảo cán bộ, CNVCLĐ như: Công đoàn GD và ĐT, CĐCS Cty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản, Cty TNHH Geu-Lim Culture and Fashion (Hàn Quốc), TBO Vina, Bệnh viện đa khoa huyện, xã Hiển Khánh, xã Cộng Hòa... Tại Cty TNHH Geu-Lim Culture and Fashion, công đoàn là một kênh quan trọng phát huy các sáng kiến trong lao động sản xuất và đề xuất nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn. BCH công đoàn Cty đã phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi hằng tháng và được tổ chức xuyên suốt cả năm nhằm khuyến khích đoàn viên nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất. Trung bình mỗi năm tổng số tiền thưởng cho công nhân và các tổ vượt năng suất trên 150 triệu đồng. Hằng tháng, Cty tổ chức các lớp học nâng cao kỹ thuật, tay nghề sản xuất cho công nhân với định hướng mục tiêu họ trở thành công nhân may có tay nghề cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đời sống công nhân lao động. Hiện nay, công nhân có mức lương thấp nhất đạt 6,8 triệu đồng, cao nhất đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Tại Cty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản, để khơi dậy sự sáng tạo của CNLĐ, hằng năm, công đoàn phối hợp với phòng chuyên môn phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tổ chức bình xét thi đua và có hình thức khen thưởng kịp thời tạo động lực cho CNLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, Cty có 1 cá nhân được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 9 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 96/134 lao động tiên tiến, 12/13 tập thể lao động tiên tiến, 1 tập thể lao động xuất sắc...
 
Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai rộng khắp đã phát huy vai trò, sức sáng tạo của cán bộ, CNVCLĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu 100% CĐCS tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Động viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư, khuyến khích cán bộ, CNVCLĐ tham gia vào phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; tạo điều kiện cho CNVCLĐ thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước./.
 
Bài và ảnh: Lam Hồng
,
,
.
,
,
,
,