Trực Ninh tập trung các biện pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc07:30, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, đến hết năm 2017, huyện Trực Ninh phải đạt 78% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên đến thời điểm này, toàn huyện chỉ có 5 địa phương đạt chỉ tiêu; còn 16/21 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp. Đây là khó khăn thách thức đối với huyện Trực Ninh khi phấn đấu đạt huyện NTM vào năm 2017.

Xã Trung Đông là 1 trong 7 xã, thị trấn của huyện Trực Ninh được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm này tỷ lệ người tham gia BHYT của xã bị sụt giảm, chỉ đạt 66,01%; toàn xã còn có 5.028 người chưa tham gia BHYT. Tại xã Trực Đại, sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt NTM vào năm 2014, tỷ lệ bao phủ BHYT ngày càng “xuống dốc”, đến nay, toàn xã chỉ có 7.978 người (trong tổng số 11.835 người dân) tham gia BHYT (đạt tỷ lệ 67,41%). Như vậy, đến thời điểm này trong 15 xã, thị trấn của huyện Trực Ninh đã được công nhận đạt NTM, chỉ có 3 địa phương đạt chỉ tiêu từ 78% trở lên là: Trực Nội (81,17%), Trực Mỹ (78,12%), Trực Thái (78,53%); còn 12 xã, thị trấn đạt NTM đều rơi vào tình trạng sụt giảm độ bao phủ BHYT, thậm chí, nhiều xã đạt tỷ lệ thấp như: Trực Hùng (66,51%), Trực Chính (69,12%), Trực Phú (68,74%), Trực Đại (67,41%), Trực Hùng (66,51%). Tính tháng 4-2017, toàn huyện chỉ có 127.042/178.043 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 71,33% (chỉ tiêu là 78%). Thực tế, việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương trong huyện Trực Ninh gặp nhiều khó khăn, tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHYT còn chậm, thiếu bền vững. Nguyên nhân khách quan là huyện thuần nông, đời sống của người dân chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện theo Luật Y tế sửa đổi, nhất là phát triển thu BHYT theo hộ gia đình. Chính vì thế, năm 2015 và 2016, Trực Ninh là huyện đứng “tốp cuối” của tỉnh về độ bao phủ BHYT. Tỷ lệ người tham gia BHYT chủ yếu trong nhóm đối tượng được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng; nhóm đối tượng chính là người dân tự đóng BHYT đạt thấp. Cụ thể, đối tượng thuộc diện tham gia BHYT theo hộ gia đình mới có 12.265 người, đạt tỷ lệ 14% (toàn tỉnh là 38%). Trong đó, đến thời điểm hiện nay đối tượng tham gia BHYT HSSV mới đạt 97% (chỉ tiêu bắt buộc là 100%); trong khi, phần lớn các nhóm đối tượng tham gia 100% được ngân sách Nhà nước đóng BHYT như: thân nhân công an là 283 người, thân nhân quân đội là 7.671 người, người được hưởng trợ cấp BHXH là 5.963 người. Thời gian qua, mặc dù huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng này tham gia; giao chỉ tiêu cho từng xã; phân công các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT của huyện trực tiếp đôn đốc thực hiện song hiệu quả cũng ở mức rất hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các chính sách, pháp luật về BHYT chưa tốt; trên địa bàn huyện vẫn còn 22 doanh nghiệp nợ BHYT, BHXH với số nợ trên 3 tỷ đồng. Qua tìm hiểu, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại nêu trên là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHYT; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan BHXH ở địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả; công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHYT chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT chưa được quan tâm đúng mức.
Trường THCS Trực Hưng có 181 học sinh tham gia BHYT năm học 2016-2017 đạt tỷ lệ 100%.
Trường THCS Trực Hưng có 181 học sinh tham gia BHYT năm học 2016-2017 đạt tỷ lệ 100%.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, TUV, Bí thư Huyện ủy Trực Ninh cho biết: Để thực hiện mục tiêu phấn đấu được công nhận huyện NTM vào năm 2017, ngày 6-7-2016, Huyện ủy Trực Ninh đã ban hành Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, trong đó, về chỉ tiêu bao phủ BHYT theo tiêu chí 15, toàn huyện phấn đấu năm 2017 có 138.920 người tham gia BHYT, đạt 78%; năm 2018 có 146.935 người có BHYT, đạt tỷ lệ 82,50%; năm 2019, có 154.059 người có BHYT đạt tỷ lệ 86,50%; năm 2020 có 162.964 người có BHYT, đạt tỷ lệ 91,50%. Trong đó, năm 2019, 2020 các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2015 được công nhận lại đạt chuẩn tiêu chí độ bao phủ BHYT NTM theo quy định. Thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, từ đầu năm 2017, các ngành, các địa phương trong huyện đã triển khai các biện pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về BHYT. Trong đó tập trung củng cố, phát huy vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án BHYT toàn dân các cấp trên địa bàn huyện. Tiến hành việc bình xét và phê duyệt hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH để các hộ này được hỗ trợ mua thẻ BHYT. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT. Thực hiện có hiệu quả các chính sách BHYT; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện. Để phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững, BHXH huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng GD và ĐT huyện thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT; đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí thi đua đối với các nhà trường; các trường đạt chuẩn quốc gia phải có 100% học sinh tham gia BHYT. Để bảo đảm quyền lợi người dân tham gia BHYT, mạng lưới y tế trong toàn huyện được củng cố, phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Trung tâm y tế huyện xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác nâng cao chất lượng phục vụ tại 21 trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở khám và điều trị bệnh, xây dựng thái độ, tác phong cách đón tiếp người bệnh hòa nhã, chu đáo, tạo lòng tin của các đối tượng vào hiệu quả của thẻ BHYT. BHXH huyện đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết công tác BHYT nhằm khen thưởng, biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt tiêu chí 15 về độ bao phủ BHYT; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách BHYT./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng
,
,
.
,
,
,
,