Chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cập nhật lúc07:56, Thứ Năm, 16/01/2014 (GMT+7)

Năm 2013, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với việc tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã rà soát bổ sung Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ở bộ phận “một cửa” xã Lộc Hòa (TP Nam Định).
Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ở bộ phận “một cửa” xã Lộc Hòa (TP Nam Định).

Để phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực; nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ... UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình, thủ tục thời hạn giải quyết các công việc hành chính; niêm yết công khai, minh bạch bộ thủ tục hành chính các công việc tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của cơ quan hành chính để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện; chỉ đạo, rà soát chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính và công khai hóa để thực hiện tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thủ tục hành chính, tư pháp, ngân hàng, chế độ chính sách… Thực hiện quy chế dân chủ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã công khai để cán bộ, công chức được biết về các lĩnh vực như: sử dụng ngân sách, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công. UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản, quy định, điều hành, quản lý và quyết toán ngân sách Nhà nước đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể: như tạm dừng mua sắm tài sản, hạn chế tối đa các khoản chi hội nghị, lễ hội, tổng kết; tiết kiệm việc sử dụng điện, nước, điện thoại… Năm 2013 số tiền tiết kiệm từ khoản chi thường xuyên của tỉnh là 34 tỷ 054 triệu đồng. Việc kê khai tài sản và thu nhập được thực hiện nghiêm theo quy định. Trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng, năm 2013 ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 262 cuộc thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.696 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân về công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đai; GD và ĐT; quản lý tài chính, ngân sách; hoạt động của các tổ chức tín dụng; công tác xây dựng cơ bản; khai thác tài nguyên, khoáng sản; sản xuất, kinh doanh thuốc và giá thuốc đợt I năm 2013, VSATTP trong các bếp ăn tập thể. Qua thanh tra, đã xử lý thu hồi gần 11,5 tỷ đồng và 172.594m2 đất; trong đó xử phạt vi phạm hành chính 1 tỷ 285,5 triệu đồng, xuất toán chi phí yêu cầu doanh nghiệp hạch toán giảm lỗ số tiền 5 tỷ 325,84 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh đã ra quyết định xử phạt 228,36 triệu đồng, thu hồi 45 giấy chứng nhận QSDĐ… Thanh tra tỉnh đã triển khai thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh. Đã tổ chức thanh tra tại 5 Cty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên, Hải Hậu; Cty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định; các Cty TNHH một thành viên Nông nghiệp Rạng Đông, Bạch Long; các sở: GD và ĐT, Công thương và Ban quản lý các KCN tỉnh. Qua công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho thấy các đơn vị đều tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới cán bộ, đảng viên. Một số sở, ngành, huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thanh tra về phòng, chống tham nhũng; thực hiện một số giải pháp về phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phát hiện xử lý tham nhũng, lãng phí, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân đảm bảo khách quan, công khai, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Việc phát hiện, xử lý vụ việc tiêu cực tham nhũng đã được các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Năm 2013, đã có 6 vụ việc, 15 bị can liên quan đến tham nhũng, với số tiền trên 565,65 triệu đồng được các cơ quan tư pháp phát hiện, đang được tiến hành điều tra để sớm xử lý theo quy định. Trong đó, đã xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ tại xã Lộc An (TP Nam Định); 1 vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến đất đai tại Thị trấn Nam Giang (Nam Trực). Đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 2 vụ, gồm: Vụ án Bùi Đức Mạnh, nguyên Trạm trưởng y tế xã Xuân Tân (Xuân Trường) bị điều tra, truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; số tiền sai phạm là 20 triệu đồng. Vụ án Trần Văn Tuệ, xã Việt Hùng (Trực Ninh) phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, số tiền 286 triệu đồng…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, năm 2014, bên cạnh việc chỉ đạo đẩy mạnh tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, UBND tỉnh tổ chức kiện toàn các cơ quan, bộ phận, phòng, ban làm công tác phòng, chống tham nhũng trong tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương để có đủ điều kiện và năng lực tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện tốt các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ án đã được xét xử. Tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời các tố cáo về tham nhũng, lãng phí của công dân theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
 

,
,
.
,
,
,
,