Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn trong các trường THCS
Cập nhật lúc07:53, Thứ Năm, 06/12/2012 (GMT+7)

Toàn tỉnh hiện có 246 trường THCS. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố triển khai tập huấn công tác tổ trưởng chuyên môn trong các trường THCS cho tất cả tổ trưởng chuyên môn giúp họ nắm được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chuyên môn. Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Các tổ trưởng quản lý hoạt động dạy học của các thành viên trong tổ, quản lý việc lập kế hoạch thực hiện chương trình mới theo chương trình của Bộ và của Sở GD và ĐT; giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình môn học và các nhiệm vụ được phân công của từng giáo viên theo kế hoạch của tổ, tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ít nhất 2 tuần/lần để trao đổi nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác.

Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, Sở GD và ĐT yêu cầu phòng GD và ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tập trung vào một số nội dung như: sinh hoạt theo chuyên đề trên cơ sở căn cứ vào nội dung chỉ đạo của cấp trên, các vấn đề về chuyên môn các kỹ thuật dạy học tích cực, phương pháp dạy học theo nhóm, theo bản đồ tư duy..., góp phần nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên; sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, các tổ trưởng chuyên môn động viên giáo viên trong tổ cùng tham gia nghiên cứu bài học và dạy bài học minh họa để đưa ra phương pháp dạy hiệu quả nhất; đối với các bộ môn có ít giáo viên thì sinh hoạt tổ chuyên môn theo các cụm trường. Các trường THCS tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chú trọng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo kế hoạch; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của tổ, nhóm chuyên môn; phân công lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo công tác tổ, nhóm chuyên môn. Nhà trường bố trí sắp xếp thời khóa biểu cho giáo viên dạy học minh họa, sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề, lãnh đạo nhà trường dự giờ rút kinh nghiệm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chỉ đạo công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Để công tác sinh hoạt chuyên môn đạt chất lượng, các tổ trưởng chuyên môn khuyến khích sự chủ động tìm tòi, sáng tạo của giáo viên, yêu cầu tất cả các giáo viên trong tổ tham gia vào sinh hoạt chuyên môn, cùng phối hợp khi soạn bài, thực hiện bài học minh họa và sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, phát huy tốt vai trò của giáo viên cốt cán, từ đó thúc đẩy công tác chuyên môn tốt hơn. Các tổ trưởng chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn được chuẩn bị trước và đã có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức thực hiện. Hầu hết giáo viên bộ môn đã chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân chi tiết, đăng ký viết báo cáo chuyên đề và dạy bài học minh họa, chủ động tìm tòi sáng tạo, tích cực tham khảo ý kiến và thảo luận kế hoạch của bài học minh họa và các chuyên đề đã đăng ký trong kế hoạch của tổ với các đồng nghiệp. Qua kết quả kiểm tra khảo sát bước đầu cho thấy, các phòng GD và ĐT đã chỉ đạo 100% các trường THCS xây dựng kế hoạch sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn. Việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đã bước đầu đi vào nền nếp, giáo viên cũng đã có những chuyển biến mới trong sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, trong phương pháp dạy học. Các giáo viên đều có sổ kế hoạch cá nhân riêng đăng ký bài giảng, đăng ký sử dụng thiết bị dạy và học, có sổ tự học, tự bồi dưỡng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số trường phục vụ tốt cho công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn. Tiêu biểu là các trường: THCS Phùng Chí Kiên, THCS Hàn Thuyên (TP Nam Định); THCS Nguyễn Hiền (Nam Trực); THCS Cộng Hòa (Vụ Bản)...

Tuy nhiên, thực tế cũng còn một bộ phận giáo viên nhận thức chưa đúng nên chưa tích cực tham gia vào quá trình sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn như: chậm đổi mới giáo dục còn có tình trạng dạy chay, chưa sử dụng thiết bị dạy học khi lên lớp; một số trường chậm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; chất lượng hồ sơ của tổ chuyên môn và của một số giáo viên chưa tốt, nội dung sơ sài chiếu lệ; vai trò của tổ trưởng bộ môn, chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn một số trường chưa đáp ứng được yêu cầu chung... Bên cạnh đó, cơ chế chính sách cho đội ngũ giáo viên vẫn còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị chưa đồng bộ... Để khắc phục những tồn tại trên, Sở GD và ĐT đang tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học; tập trung xây dựng đội ngũ, tăng cường tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên song song với việc đầu tư trang thiết bị dạy học cho các nhà trường phục vụ quá trình đổi mới giáo dục. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo kế hoạch./.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,