Những vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới ở xã Trung Đông
Cập nhật lúc14:18, Thứ Sáu, 07/10/2011 (GMT+7)

Xã Trung Đông (Trực Ninh) là địa phương có kinh tế phát triển. Hằng năm, năng suất lúa của xã bình quân đạt 133,34 tạ/ha, giá trị sản xuất trên ha canh tác đạt 86,22 triệu đồng. Ngoài sản xuất nông nghiệp, xã khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển ngành nghề, dịch vụ để tăng thu nhập. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo lộ trình đến năm 2015, xã Trung Đông đã xây dựng xong đề án xây dựng NTM. Trước mắt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực thực hiện kế hoạch dồn điền, đổi thửa; phân kỳ nguồn vốn cho các chương trình xây dựng NTM; tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ lợi ích của xây dựng NTM. Việc lựa chọn các nội dung xây dựng NTM, kế hoạch triển khai thực hiện được bàn bạc công khai dân chủ nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của nhân dân phát huy tối đa nguồn nội lực cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân địa phương, đồng thời kết hợp hài hòa, sáng tạo việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống với việc xây dựng môi trường văn hóa tiên tiến. Trước mắt, xã tiếp tục thực hiện dồn điền, đổi thửa, quy hoạch quỹ đất công, quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hoá, đồng thời vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. 

Học sinh Trường THCS Trực Đông, xã Trung Đông (Trực Ninh) trong giờ học Tin học.
Học sinh Trường THCS Trực Đông, xã Trung Đông (Trực Ninh)
trong giờ học Tin học.

Trong Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 của xã, dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản là 280 tỷ 429,7 triệu đồng. Xã dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống giao thông là 103 tỷ 138 triệu đồng, với tổng chiều dài 81,15km. Mặc dù 100% tuyến đường của xã đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa, nhưng mặt đường chỉ rộng 2-3m, không đủ tiêu chuẩn và do xây dựng đã lâu nên đều đã xuống cấp. Hệ thống giao thông nội đồng tương đối hoàn chỉnh, song đường còn nhỏ hẹp, ngoài một số tuyến chính đã được bê tông hóa và rải đá cấp phối, còn lại là đường đất nên việc lưu thông khó khăn. Từ nay đến cuối năm 2011, xã tập trung hoàn thành đường giao thông vào khu cấp đất thôn Trung Lao và cải tạo nâng cấp đường giao thông liên thôn Đông Thượng, dự kiến kinh phí đầu tư là 1 tỷ 205 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2012, xã phấn đấu 60% các đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn; 70% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa đạt chuẩn; 100% đường nội thôn sạch sẽ và không lầy lội; 70% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện; 15% số km kênh mương do xã và thôn quản lý được kiên cố hóa, 95% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt thường xuyên và an toàn từ các nguồn điện, 70% trường học ở các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí NTM, 40% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định, 90% hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp còn 29%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35%, 86% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt 32%, 60% hộ gia đình có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh, 20% thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%, 100% cán bộ xã đạt chuẩn, giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đạt 95 triệu đồng. Thông qua kế hoạch sử dụng đất, hằng năm, cùng với nguồn vốn của Nhà nước, ngân sách của địa phương và đóng góp của nhân dân, trong đó có sự huy động đóng góp của con em trong xã đang công tác tại khắp mọi miền đất nước, Ban quản lý xây dựng NTM của xã sẽ tập trung hoàn thành giai đoạn 1 của dự án xây dựng NTM.

Tuy nhiên, đến nay, công tác xây dựng NTM ở xã Trung Đông còn một số hạn chế như: trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở không đồng đều, công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn nhiều vướng mắc, một số hộ nằm trong vùng quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp và phát triển làng nghề chưa chấp hành việc quy hoạch lại đất sử dụng, các vị trí nằm trong quy hoạch tổng thể sử dụng đất ảnh hưởng đến quyền lợi của một số hộ gia đình, gây khó khăn cho công tác dồn điền, đổi thửa. Mặt khác, việc thực hiện xây dựng NTM theo Quyết định số 800/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ có hướng dẫn thực hiện nguồn vốn, trong đó quy định hỗ trợ 100% vốn từ ngân sách Trung ương cho công tác quy hoạch, đường giao thông đến trung tâm xã, xây dựng trụ sở xã, xây dựng trường học đạt chuẩn, xây dựng trạm y tế xã, xây dựng nhà văn hóa xã và kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng NTM cho cán bộ xã, cán bộ thôn, cán bộ HTX. Nhưng, số tiền hỗ trợ cho các công tác này đến năm 2015 còn chậm theo lộ trình hằng năm. Xã đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa về việc hỗ trợ nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn được hưởng 100% theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Chính phủ; đề nghị tỉnh xem xét quy định mức phân chia cấp đất hằng năm theo tỷ lệ, trong đó xã sẽ được hưởng 100% vốn điều tiết để đưa vào các chương trình phúc lợi theo tiêu chí NTM, đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ xã đến cơ sở trong công tác quản lý, điều hành xây dựng NTM nhằm thực hiện tốt lộ trình xây dựng NTM của địa phương đến năm 2015 và những năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,