Cuộc sống mới ở xã Trung Thành
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Sáu, 09/07/2010 (GMT+7)

Nhiều năm nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn, làng, hoạt động VHTT, TDTT ở Trung Thành (Vụ Bản) luôn hướng về cơ sở, chú trọng vào những nội dung cơ bản như: đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện tốt hương ước làng, thôn, xóm; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội… Hàng năm, UBND xã, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của xã trực tiếp hướng dẫn các thôn xóm triển khai thực hiện xây dựng làng văn hoá. Ban vận động xây dựng nếp sống văn hoá được thành lập ở các cơ sở thôn xóm, trường học, trạm y tế đẩy mạnh hoạt động xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị có "Nếp sống văn hoá" trong các cơ quan, trường học, trạm y tế. Đến nay, ở các thôn xóm trong xã, việc cưới hỏi được tổ chức theo nếp sống mới vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, trong đó Chi Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng, gương mẫu chấp hành tốt việc tổ chức cưới theo nếp sống mới. Việc tang được chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, tổ chức tang lễ theo đúng quy định của pháp luật và quy định trong hương ước của thôn đề ra. Phong trào xây dựng khu dân cư không có TNXH được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Trong tiêu chuẩn đăng ký xây dựng gia đình văn hoá ở các thôn xóm đều có cam kết nội dung không vi phạm TNXH, từ đó làm căn cứ vận động, giáo dục các thành viên trong gia đình không vi phạm TNXH. Phong trào KHHGĐ phấn đấu mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt, được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng. Tính đến nay, toàn xã đã có 1130 hộ/1300 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt xấp xỉ 87%. Trong phong trào xây dựng làng văn hoá, đã có 100% các thôn xóm đăng ký thực hiện xây dựng làng văn hoá. Đến hết năm 2009, toàn xã đã có 11/13 làng được công nhận làng văn hoá, 4/4 đơn vị (3 trường học và 1 trạm y tế) đạt danh hiệu NSVH. Đến nay, cả 13 thôn, xóm trong xã đã có nhà văn hoá. Khi mỗi xóm xây dựng nhà văn hoá, xã đều hỗ trợ 15 triệu đồng/1 nhà văn hoá. Các nhà văn hoá thôn đều có quy chế hoạt động và đều được trang bị cơ sở vật chất để sinh hoạt, được trang bị tủ sách bao gồm sách pháp luật, sách hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt canh tác… Phong trào TDĐKXDĐSVH ở Trung Thành đã có tác động rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã. Bộ mặt các làng thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, an ninh chính trị ổn định, tình hình dân trí ngày càng được nâng cao. Các thiết chế văn hoá phát triển mạnh thông qua công tác xã hội hoá, đã huy động được các nguồn lực xã hội, có tác động nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư. Phong trào VHVN, TDTT quần chúng, phong trào đọc sách báo… đã góp phần tích cực đẩy lùi thói hư tật xấu, TNXH, hướng con người tới lối sống tốt đẹp./.

Thu Trang

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,