,
Cập nhật lúc: 16:46 |23/09/2017
Để chấn chỉnh hoạt động lữ hành, ngày 15-3-2017, Bộ VH, TT và DL đã ban hành Kế hoạch 1037/KH-BVHTTDL tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch. Theo đó, thời gian tới các ngành chức năng cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp lữ hành về việc tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực lữ hành...
,
,
.
,
,
,
,