,
Cập nhật lúc: 09:39 |02/09/2015
Kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương, cùng với sự năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân phường Lộc Vượng đã tạo ra bước chuyển vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn 10 năm được Chính phủ quyết định thành lập phường, bức tranh đô thị của Lộc Vượng đã có nhiều khởi sắc.
,
,
.
,
,
,
,