,
Cập nhật lúc: 08:33 |30/05/2017
Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHYT, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) của người có thẻ BHYT.
,
,
.
,
,
,
,