,
Cập nhật lúc: 18:17 |20/12/2014
Thời gian qua, cùng với việc tập trung củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và triển khai hiệu quả các hoạt động công tác Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác hậu phương quân đội, góp phần tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách ở địa phương, đồng thời động viên các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để các anh yên tâm công tác.
,
,
.
,
,
,
,