,
Cập nhật lúc: 07:48 |17/01/2020
Những năm qua, huyện Hải Hậu được đánh giá là một trong những đơn vị tốp đầu tỉnh về chất lượng giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt" trong các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập của cán bộ, nhân dân và học sinh toàn huyện.
,
,
.
,
,
,
,