,
Cập nhật lúc: 16:21 |25/10/2014
Xác định rõ vai trò của công tác dân số - KHHGĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Hải Châu (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân đối với duy trì mức sinh hợp lý, từng bước giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên.
,
,
.
,
,
,
,