,
Cập nhật lúc: 08:49 |31/03/2015
Xác định rõ vai trò của công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nên ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Cty đã chú trọng thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, chăm lo đời sống người lao động.
,
,
.
,
,
,
,