,
Cập nhật lúc: 08:55 |25/11/2015
Để đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2015-2016, BHXH tỉnh cần tiếp tục phối hợp với ngành GD và ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh hiểu rõ lợi ích khi tham gia BHYT. Phối hợp với ngành Y tế đổi mới công tác khám, chữa bệnh để đối tượng có BHYT được phục vụ tốt nhất...
,
,
.
,
,
,
,