,
Cập nhật lúc: 16:43 |24/09/2016
Những năm qua, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ huyện đã có sự lan tỏa, tạo động lực để nữ CNVCLĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
,
,
.
,
,
,
,