,
Cập nhật lúc: 08:41 |24/09/2021
Huyện Xuân Trường hiện có 8.341 trường hợp được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng; trong đó có 4.158 người cao tuổi (80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng), 3.461 người khuyết tật, 38 trường hợp dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, 26 người nghèo đơn thân nuôi con nhỏ…
,
,
.
,
,
,
,