,
Cập nhật lúc: 08:15 |16/11/2018
Mạng lưới trường lớp các cấp học trên địa bàn xã được củng cố, phát triển theo quy hoạch, cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được xây dựng kiên cố hóa, hiện đại hóa; trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho công tác giảng dạy và học tập. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được củng cố, cơ bản đủ về số lượng, trình độ đào tạo ngày càng được nâng cao...
,
,
.
,
,
,
,