,
Cập nhật lúc: 10:03 |27/02/2015
Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) và Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) là vùng đất "trẻ" - in dấu công sức, thành quả to lớn của những người "mở đất" thời đại Hồ Chí Minh: Đó là các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ và nhân dân từ nhiều vùng quê cùng hội tụ, chung sức, đồng tâm đổ mồ hôi và xương máu để biến một vùng lau sậy, cỏ lác hoang sơ thành màu xanh sự sống.
,
,
.
,
,
,
,