,
Cập nhật lúc: 08:04 |21/05/2019
Gần đây, tại một số địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn trường học; đặc biệt, tình trạng phụ huynh học sinh vào trường học hành hung, gây thương tích, xúc phạm danh dự nhà giáo, tinh thần và thể chất học sinh, tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội.
,
,
.
,
,
,
,