,
Cập nhật lúc: 06:31 |13/04/2021
Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ nhưng vẫn để lại những vết thương trên cơ thể và tâm trí của các thương, bệnh binh, nhất là những người phải chịu những thương tật nặng trên cơ thể. Câu lạc bộ (CLB) Thương binh nặng thành phố Nam Định ra đời đã tập hợp những thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên cùng chia sẻ, động viên nhau giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"...
,
,
.
,
,
,
,