,
Cập nhật lúc: 09:21 |31/08/2016
Những năm qua, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đang đổi thay từng ngày với những bứt phá ấn tượng. Đời sống nhân dân được nâng cao; hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện; nhiều công trình kinh tế - xã hội được đầu tư mới, tạo diện mạo mới cho khu đô thị vùng chân sóng thêm khang trang, hiện đại.
,
,
.
,
,
,
,