,
Cập nhật lúc: 09:16 |19/01/2018
Do thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non, hằng năm tỉ lệ trẻ đến trường các độ tuổi đều tăng với tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%. Số trẻ ra nhà trẻ đạt 45,9% độ tuổi, số trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 98,8% độ tuổi. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 0,6% ở nhà trẻ, giảm 0,5% ở mẫu giáo; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,8% ở nhà trẻ...
,
,
.
,
,
,
,