,
Cập nhật lúc: 07:43 |29/01/2015
Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng với hoạt động đa dạng, phong phú, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở từng đơn vị, địa phương. Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng NTM tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân, tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn.
,
,
.
,
,
,
,