,
Cập nhật lúc: 08:02 |23/03/2018
Thành lập vào năm 2001, tính đến nay, quỹ học bổng Búp sen hồng của Thành Đoàn Thành phố Nam Định đã ra đời được gần 17 năm. Chia sẻ, đồng hành cùng hàng nghìn đoàn viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng thành phố có hoàn cảnh khó khăn...
,
,
.
,
,
,
,