,
Cập nhật lúc: 08:48 |24/02/2017
Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh, các ngành, các địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bình đẳng giới, VSTBPN. Công tác bình đẳng giới, VSTBPN được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú...
,
,
.
,
,
,
,