,
Cập nhật lúc: 18:38 |02/10/2022
Từ đầu nhiệm kỳ XIX đến nay, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra dân chủ, công khai. Nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề, làm rõ được những hạn chế, tồn tại; đề xuất nhiều giải pháp, được cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Trước mỗi kỳ họp, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, quá trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND...
,
,
.
,
,
,
,