,
Cập nhật lúc: 08:38 |21/10/2016
Với sự năng động, sáng tạo, Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng nhiều mô hình mới thu hút, tập hợp hội viên phù hợp với từng đối tượng trong đó những đơn vị khó khăn, xa trung tâm được huyện Hội đặc biệt ưu tiên lựa chọn, xây dựng mô hình điểm rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo nhân ra diện rộng.
,
,
.
,
,
,
,