,
Cập nhật lúc: 08:59 |20/08/2014
Đến thời điểm này, các địa phương, các trường học trong tỉnh đang tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, sẵn sàng bước vào năm học mới. Toàn tỉnh có 264 trường mầm non, 292 trường tiểu học, 246 trường THCS, 56 trường THPT, 16 trung tâm GDTX. Được sự chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhiều trường học đã được đầu tư xây mới hàng nghìn phòng học...
,
,
.
,
,
,
,