,
Cập nhật lúc: 10:26 |30/06/2015
Xã Hải Vân (Hải Hậu) là địa phương được ghi nhận có số người hiến giác mạc nhiều nhất trong toàn tỉnh. Tấm lòng nhân ái của những người nông dân sẵn sàng hiến tặng giác mạc của mình cho những người không may mắn trong cuộc sống...
,
,
.
,
,
,
,