,
Cập nhật lúc: 08:32 |01/09/2014
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm học 2013-2014, Huyện uỷ Trực Ninh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Huyện Đoàn và Phòng GD và ĐT phát động phong trào "Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác".
,
,
.
,
,
,
,