,
Cập nhật lúc: 08:46 |01/10/2014
Những năm qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số; trong đó đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh chuyển hóa di truyền trong giai đoạn chưa có các biểu hiện lâm sàng, giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu các di chứng của bệnh, nhờ đó trẻ có thể phát triển bình thường về cả thể chất và tinh thần.
,
,
.
,
,
,
,