,
Cập nhật lúc: 08:42 |24/11/2014
Trên địa bàn huyện Xuân Trường hiện có trên 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp cơ khí, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 9.000 lao động. Ngoài các doanh nghiệp quan tâm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), trang bị bảo hộ lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động...
,
,
.
,
,
,
,