,
Cập nhật lúc: 12:38 |10/02/2016
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh ta có trên 36 nghìn liệt sĩ, trên 25 nghìn thương binh, trên 14 nghìn bệnh binh, gần 530 cán bộ lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trên 2.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
,
,
.
,
,
,
,