,
Cập nhật lúc: 08:35 |01/07/2016
Kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1-7-2016, với chủ đề "Chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân", BHXH tỉnh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lộ trình BHYT toàn dân.
,
,
.
,
,
,
,