,
Cập nhật lúc: 07:47 |23/10/2014
Thực hiện cuộc vận động "Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng" của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình thanh niên dám nghĩ, dám làm, lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
,
,
.
,
,
,
,