,
Cập nhật lúc: 08:55 |17/11/2017
Trong thời gian qua, mạng lưới cung ứng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở Hải Hậu không ngừng được hoàn thiện, trong đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các trạm y tế tuyến xã đạt kết quả tích cực; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
,
,
.
,
,
,
,