Đảm bảo an toàn cưỡng chế giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ
Cập nhật lúc20:11, Thứ Ba, 10/05/2022 (GMT+7)

Chiều 10-5, UBND huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức cưỡng chế thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) theo các quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB đã được phê duyệt phục vụ thực hiện Dự án xây dựng công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án phát triển giao thông vận tải (GTVT) khu vực đồng bằng Bắc Bộ (dự án WB6) của Bộ GTVT triển khai trên địa bàn tỉnh. Đây là dự án sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Đấu nối đường ống dẫn nước tạm vào đường ống hiện hữu của Công ty TNHH Mai Thanh tại vị trí thuộc xóm 12, xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng).
Đấu nối đường ống dẫn nước tạm vào đường ống hiện hữu của Công ty TNHH Mai Thanh tại vị trí thuộc xóm 12, xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng).

Theo đó, ngày 10-8-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND giao đất (đợt 1) cho Ban Quản lý các dự án đường thuỷ (Bộ GTVT) để xây dựng cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc mặt bằng trên diện tích đất đã được bàn giao, dưới ruộng còn hệ thống đường ống nước sạch của Công ty TNHH Mai Thanh chưa được di dời, hoàn trả nên chưa thể tổ chức thi công được ở khu vực này. UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý các dự án đường thuỷ chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện Nghĩa Hưng vận động, tuyên truyền, giải thích để Công ty TNHH Mai Thanh phối hợp di dời, hoàn trả mặt bằng để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, công tác GPMB đường ống nước vẫn chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công dự án và uy tín của Chính phủ Việt Nam với WB. Hiện tại, Bộ GTVT đang thực hiện các thủ tục xin gia hạn Hiệp định tín dụng với WB để có thể hoàn thành các hạng mục của dự án với điều kiện phải hoàn thành công tác GPMB trong thời gian quy định.

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, ngày 5-5-2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 293/UBND-VP5 đồng ý với đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hưng về vị trí đấu nối đường ống dẫn nước tại thực địa khu vực xóm 12, xã Nghĩa Sơn (2 vị trí) và cưỡng chế tại Nhà máy nước của Công ty TNHH Mai Thanh tại xóm 1, xã Nghĩa Sơn (trong trường hợp Công ty không chấp hành Quyết định cưỡng chế) theo như Văn bản số 332/UBND-TNMT ngày 4-5-2022 của UBND huyện Nghĩa Hưng. UBND tỉnh giao UBND huyện Nghĩa Hưng chỉ đạo UBND xã Nghĩa Sơn và đơn vị thi công thống nhất với chủ sử dụng đất (tại 2 vị trí và đường ống dẫn nước đi qua) đảm bảo mặt bằng để tổ chức thi công đấu nối theo phương án được duyệt. Giao Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng chỉ đạo Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đảm bảo tiến độ hoàn thành đấu nối đường ống dẫn nước tạm vào đường ống hiện hữu của Công ty TNHH Mai Thanh trước ngày 11-5-2022 để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý các dự án đường thủy và đơn vị thi công Kênh nối Đáy - Ninh Cơ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 5-5-2022, UBND huyện Nghĩa Hưng đã ban hành Công văn số 334/UBND-QLDA thông báo việc tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất - Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện Dự án xây dựng công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ. UBND huyện giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện tổ chức cắt đấu nối, bàn giao đường ống tạm và các thiết bị liên quan cho Công ty TNHH Mai Thanh; phối hợp với công ty trong việc súc xả, kiểm định chất lượng nước; giao Phòng NN và PTNT huyện giám sát Công ty TNHH Mai Thanh thông báo đến các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch của công ty lịch cắt nước phục vụ cắt đấu nối. Để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho các hộ dân đang sử dụng nước sạch của công ty và đảm bảo thời gian thực hiện cắt đấu nối nhanh nhất, UBND huyện Nghĩa Hưng đã đề nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hỗ trợ súc xả đường ống tạm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện khai thác, sử dụng; Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh thực hiện lấy mẫu nước trước và sau khi cắt đấu nối đường ống tạm để kiểm định chất lượng nước của Công ty TNHH Mai Thanh.

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 10-5-2022, huyện đã tiến hành cưỡng chế (thực hiện cắt, đấu nối lần 1) tại các vị trí: khu vực đấu nối và đoạn đường ống dẫn nước của Công ty TNHH Mai Thanh (trong phạm vi GPMB dự án Kênh nối Đáy - Ninh Cơ) thuộc xóm 12, xã Nghĩa Sơn và Nhà máy nước Phú Mỹ Tân, xóm 1, xã Nghĩa Sơn. Đến 16 giờ cùng ngày, công tác cưỡng chế đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Tuyến tránh cấp nước tạm thời và các thiết bị liên quan đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện bàn giao cho Công ty TNHH Mai Thanh vận hành bơm súc xả đường ống trước khi tiếp tục khai thác sử dụng. Trong quá trình thực hiện, Công ty TNHH Mai Thanh đã chấp hành các nội dung trong Quyết định cưỡng chế, đảm bảo việc cắt, đấu nối tuyến tránh cấp nước tạm thời vào hệ thống đường ống dẫn nước của Nhà máy nước Phú Mỹ Tân diễn ra nhanh chóng, đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật chuyên ngành và đảm bảo chất lượng nước cũng như việc cấp nước liên tục cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch của Công ty./.

Tin, ảnh: Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,