Tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở năm 2022
Cập nhật lúc08:21, Thứ Ba, 04/01/2022 (GMT+7)

Nhà ở luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các tầng lớp nhân dân ở cả đô thị và nông thôn; là nhu cầu cơ bản đối với mỗi hộ gia đình và của toàn xã hội. Xây dựng và phát triển quỹ nhà ở hợp lý trong từng giai đoạn là yêu cầu cấp thiết nhằm cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Chính vì thế, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố rà soát, quy hoạch và định hướng phát triển nhà ở theo từng giai đoạn và theo từng năm.  

Khu dân cư dọc hai bên Quốc lộ 21 đoạn qua thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).
Khu dân cư dọc hai bên Quốc lộ 21 đoạn qua thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).

Đồng chí Vũ Văn Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã  tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 phù hợp với nguồn lực Nhà nước và xã hội, là cơ sở để phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, người nghèo, người có công trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Phát huy những kết quả đã đạt được, vừa qua Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 24-12-2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở trong Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện để các ngành, các cấp phối hợp triển khai thực hiện tốt việc phát triển nhà ở bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, qua đó xác định được tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; vị trí, khu vực phát triển nhà ở; quy mô dự án phát triển nhà ở bao gồm số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở trong năm 2022. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại; phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp với mục tiêu của chương trình nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở cho người dân; công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển chung của tỉnh. Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ của tỉnh. Theo đó, trong năm 2022 phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,87 m2/người. Trong đó, ở khu vực đô thị diện tích nhà ở bình quân đạt 27,51 m2/người; ở khu vực nông thôn đạt 25,45m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu toàn tỉnh đạt 8 m2/người. Năm 2022, tổng diện tích sàn tăng thêm của các loại nhà ở là 1.510.287 m2. Trong đó nhà ở dân tự xây trong các dự án khu đô thị, khu dân cư là 74.375m2 sàn; nhà ở dân tự xây trên đất hiện hữu là 1.435.930m2 sàn. Để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục vị trí, tên dự án cần đầu tư phát triển nhà ở năm 2022 của các huyện, thành phố Nam Định. Cụ thể trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh dự kiến triển khai 202 dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở với tổng diện tích đất ở cần đầu tư khoảng 542,60ha (trong đó có 508,48ha đất dự án khu đô thị, khu tái định cư; 10,89ha đất dự án nhà ở xã hội tại thành phố Nam Định và huyện Ý Yên; 17,89ha đất nhà ở thương mại tại thành phố Nam Định và 5,34ha đất dự án tái định cư tại các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng). Tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở năm 2022 của toàn tỉnh là khoảng 11.070 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn dân tự xây dựng nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu dân cư là 545 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở trên đất hiện hữu là 10.525 tỷ đồng. Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022, UBND tỉnh đã đề ra 2 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp về nguồn vốn. Theo đó, về nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, UBND tỉnh chủ trương triệt để thực hiện nguyên tắc chấp thuận đầu tư phát triển dự án nhà ở khi hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có thể đảm bảo đáp ứng. Thiết lập danh mục ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng cùng dự kiến quỹ đất gắn liền trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm công khai kêu gọi đầu tư. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong việc đầu tư xây dựng phát triển nhà ở theo hướng đơn giản hóa thủ tục, dễ thực hiện và rút ngắn thời gian, liên quan đến việc chấp thuận chủ trương, cho phép đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, giao đất, cấp phép xây dựng. Công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách thu được từ các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10ha, thực hiện phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (20% đất ở) để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách (thông qua hình thức trực tiếp Nhà nước đầu tư hoặc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án,... cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội) để hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực đầu tư. Huy động vốn, hợp tác đầu tư với người dân để phát triển nhà ở, đặc biệt là các hộ dân trong diện giải tỏa bằng hình thức góp đất, góp nhà, vốn để nhận lợi tức bằng sản phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Nam Định rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết về các quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở bố trí tái định cư, khu dân cư,...; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển nhà ở; Hướng dẫn triển khai các quy định về phát triển và quản lý nhà ở, các chính sách hỗ trợ nhà ở. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án lồng ghép trong kế hoạch thực hiện hàng năm để hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các dự án nhà ở. UBND các huyện, thành phố Nam Định thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phát triển nhà ở trên địa bàn; triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở đảm bảo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định./. 

Bài và ảnh: Thành Trung

 
,
,
.
,
,
,
,