Nam Trực triển khai điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030
Cập nhật lúc08:01, Thứ Hai, 14/09/2020 (GMT+7)

Những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương của huyện Nam Trực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số nội dung của quy hoạch không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng đa dạng của các địa phương. Để đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, trong tháng 7-2020, UBND huyện Nam Trực đã có văn bản xin ý kiến các sở, ngành chức năng của tỉnh về điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Thắng.

Thi công các hạng mục công trình xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung phía nam trụ sở UBND xã Nam Dương và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Nam Trực.
Thi công các hạng mục công trình xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung phía nam trụ sở UBND xã Nam Dương và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Nam Trực.

Tại xã Nam Hồng, UBND huyện đề xuất điều chỉnh quy hoạch 2 vị trí gồm: khu đất có diện tích khoảng 9.000m2 (thuộc tờ bản đồ số 4, thửa đất số 1337) từ chức năng đất nuôi trồng thủy sản thành đất ở mới và khu đất có diện tích 6.500m2 (thuộc tờ bản đồ số 3, thửa đất số 907) từ chức năng đất trồng màu thành đất ở mới. Tại xã Nam Hùng, UBND huyện đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 vị trí gồm: khu đất diện tích 411m2 (thuộc tờ bản đồ số 22, thửa đất số 113) và khu đất có diện tích 955m2 (thuộc tờ bản đồ số 22, thửa đất số 111) đều là diện tích đất nằm xen kẹp trong các khu dân cư cũ từ chức năng đất trồng màu thành đất ở mới; khu đất có diện tích khoảng 130m2 (thuộc tờ bản đồ số 15) hiện trạng đang là đất công và mương thoát nước nhưng hiện nay mương đã bỏ không, không còn sử dụng vào mục đích tiêu thoát nước cho khu vực, các hộ dân sinh sống xung quanh vứt rác bừa bãi ra mương gây ô nhiễm môi trường cần điều chỉnh từ chức năng đất thủy lợi thành đất ở mới. Tại xã Nam Thắng, UBND huyện đề nghị điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất có diện tích khoảng 18 nghìn m2 (thuộc tờ bản đồ số 3, thửa đất số 1060) chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang đất ở mới. Trong tháng 8-2020, Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch 6 vị trí của 3 xã theo đề nghị của UBND huyện. Đối với 5 vị trí đề xuất điều chỉnh của các xã Nam Hồng, Nam Hùng, Sở Xây dựng khẳng định các khu đất trên đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Nam Trực (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 9-4-2020), việc điều chỉnh quy hoạch sẽ tạo thêm quỹ đất cho nhân dân xây dựng nhà ở, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách từ việc đấu giá quyền sử dụng đất góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Nam Trực thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã Nam Hồng, Nam Hùng theo quy định; sau khi điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện có trách nhiệm công khai quy hoạch, bàn giao hồ sơ về Sở Xây dựng để quản lý thực hiện. Đối với vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch của xã Nam Thắng do hiện trạng khu vực xung quanh là đất nông nghiệp, xa khu dân cư, chưa có hạ tầng giao thông tiếp cận nên Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện và xã Nam Thắng nghiên cứu khu vực khác hợp lý hơn để hình thành khu dân cư mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đề xuất điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 3 xã, thực hiện quy định của Luật Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 9-6-2020 của UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, trong tháng 7-2020 UBND huyện Nam Trực đã ban hành Kế hoạch rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 1-3-2017 của Bộ Xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới nay được gọi là quy hoạch chung xây dựng xã. UBND huyện yêu cầu việc rà soát quy hoạch này phải đảm bảo khách quan, trung thực, đầy đủ, đánh giá được tổng quan thực trạng phát triển phát triển kinh tế - xã hội theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; xác định xu hướng, nhu cầu phát triển, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong tình hình mới. Để đáp ứng yêu cầu đó, kế hoạch của UBND huyện nêu rõ, trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã đã được phê duyệt, UBND các xã chủ động lập báo cáo rà soát tình hình thực hiện quy hoạch theo hướng dẫn của Phòng Công Thương đảm bảo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp, đồng bộ với định hướng phát triển của các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch hai bên đường dẫn cầu Tân Phong và quy hoạch 2 bên đường Lê Đức Thọ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 đảm bảo đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; hướng dẫn UBND các xã bổ sung vị trí quy hoạch các khu dân cư tập trung, các điểm dân cư thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đồng bộ với quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2030; bổ sung các tiêu chí phát triển ngành, hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng đảm bảo hoàn thiện, phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã. UBND huyện giao các Phòng: Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã rà soát, bổ sung vào quy hoạch các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; bổ sung vị trí xây dựng mới, mở rộng diện tích các trường theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đảm bảo thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Việc rà soát, trình thẩm định của các phòng chuyên môn phải hoàn thành trước ngày 15-9-2020; Phòng Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện trong tháng 9-2020. Căn cứ vào nội dung tham mưu, tổng hợp của Phòng Công Thương, UBND huyện Nam Trực sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 10-2020 để tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 đúng quy định, đảm bảo tiến độ./.

Bài và ảnh: Thành Trung


 

,
,
.
,
,
,
,