Cục Thuế tỉnh nỗ lực đổi mới, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách
Cập nhật lúc08:30, Thứ Năm, 10/09/2020 (GMT+7)

Một tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, ngày 10-9-1945 Chính phủ đã ký sắc lệnh thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu (tổ chức thuế đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Ghi nhận sự lớn mạnh và những đóng góp to lớn của ngành Thuế, ngày 6-8-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1370/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 9 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Thuế Việt Nam”. Qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế luôn tích cực thay đổi mô hình quản lý phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, thực tiễn phát triển và hội nhập quốc tế; nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Đóng góp vào truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Thuế cả nước, cán bộ, công chức ngành Thuế Nam Định đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu trong 30 năm hệ thống thuế thống nhất, hướng tới các giá trị định hướng ngành thuế Việt Nam “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Vũ Đình Hồng, TUV, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao thưởng các tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc trong công tác thuế năm 2019.
Đồng chí Vũ Đình Hồng, TUV, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao thưởng các tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc trong công tác thuế năm 2019.

Cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế 

Ngày 21-8-1990, Cục Thuế tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập theo Quyết định số 314/TC-QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức thu, gồm: Chi cục Thu quốc doanh, Chi cục Thuế công thương nghiệp và Chi cục Thuế nông nghiệp. Tiếp đó, Cục Thuế tỉnh Nam Định được thành lập trên cơ sở hai lần chia tách tỉnh Hà Nam Ninh thành tỉnh Nam Hà (năm 1992) rồi tỉnh Nam Định (năm 1997) với 721 cán bộ, công chức, trong đó có 35% cán bộ, công chức có trình độ đại học. Cục Thuế tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh. Đến nay, số cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành là trên 500 người, trong đó số cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học là 86,7%. Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động, hiệu quả và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13-4-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến hết tháng 02-2020 cùng với ngành Thuế cả nước Cục Thuế tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc hợp nhất các Chi cục Thuế vượt thời gian trước 10 tháng theo kế hoạch. Từ khi hoạt động theo mô hình mới các tổ chức đảng, đoàn thể được kiện toàn, sắp xếp lại tập trung thống nhất từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý thuế. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh luôn đặt công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Sau 30 năm tích cực cải tiến, đầu tư, hệ thống hạ tầng công nghệ kỹ thuật của ngành đáp ứng yêu cầu kết nối và truyền dẫn thông tin nhanh chóng, chính xác trong toàn ngành từ Cục Thuế tỉnh tới Chi cục thuế các huyện, khu vực các sở, ngành liên quan, đảm bảo vận hành ổn định đáp ứng việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng trong việc thống nhất, giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính. Cục Thuế tỉnh còn triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới ứng dụng tập trung có tính tích hợp, tự động hóa cao để nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế. Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện thành công giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Đến nay các giao dịch của cơ quan thuế với người nộp thuế phần lớn thực hiện bằng hình thức điện tử. Đã có gần 100% số doanh nghiệp đang hoạt động kê khai thuế điện tử, trên 98% số doanh nghiệp đang hoạt động nộp thuế điện tử; 100% số doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và dự án đầu tư bằng phương thức điện tử, trên 2.300 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử... Những nỗ lực kể trên đã giúp Cục Thuế tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND và UBND tỉnh giao với mức tăng trưởng cao, bình quân năm sau cao hơn so với năm trước là trên 10%. Năm 1997, tổng số thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế quản lý toàn tỉnh mới đạt 171,2 tỷ đồng, đến hết năm 2015 đã đạt 2.705 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2019, số thu ngân sách do ngành Thuế quản lý đạt 5.064 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt ngưỡng 5.500 tỷ đồng, về đích trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Trong tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID, dịch bệnh ở động vật diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các mặt của đời sống xã hội, ngành Thuế đã thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Cụ thể, đã chủ động đánh giá các lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để được hưởng các chế độ, chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi đầu tư, khôi phục sản xuất. Hướng tới mục tiêu góp phần tạo môi trường tốt, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, thời gian tới Cục Thuế tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế để người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn tăng thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế. Trọng tâm là công khai các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế tại trụ sở cơ quan thuế, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử ngành để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách, thủ tục hành chính và giám sát việc thực thi pháp luật của cán bộ công chức. Đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và các giao dịch với người nộp thuế, triển khai kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Xác định trọng trách của ngành sẽ nặng nề, khó khăn hơn trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19 được cho là lâu dài với toàn bộ nền kinh tế, ngành Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Chú trọng thực hiện tốt công tác phân tích, dự báo để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục đạo đức, xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường quản lý, khai thác chặt chẽ nguồn thu; đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Đồng thời nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ kê khai, tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Có giải pháp quyết liệt thu hồi nợ đọng, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế, nhất là các trường hợp cố tình nợ đọng thuế lớn, kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách đảm bảo lành mạnh hoá môi trường kinh doanh và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Trước mắt, toàn ngành phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác thu ngân sách năm 2020, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,