Quyết liệt thực hiện mục tiêu thu ngân sách
Cập nhật lúc08:16, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.605,5 tỷ đồng, bằng 112,1% dự toán, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa 5.140 tỷ đồng, bằng 111,9% dự toán, tăng 6,3%; thu thuế xuất, nhập khẩu 410 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả thu ngân sách năm 2019 đã thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để cùng chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu dự toán đã được giao. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (Trong ảnh: Sản xuất tại Cty TNHH Cơ khí đúc Tân Tiến, huyện Ý Yên).
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (Trong ảnh: Sản xuất tại Cty TNHH Cơ khí đúc Tân Tiến, huyện Ý Yên).

Dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh được xác định ở mức 5.700 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu thu ngân sách năm 2020, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế và các địa phương khắc phục các hạn chế; yêu cầu việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020 phải dựa trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2019; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực và tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn. Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc (nếu có). Hiện tại, các huyện, thành phố đã tiến hành giao dự toán thu cho các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc đảm bảo mức phấn đấu tối thiểu bằng mức dự toán UBND tỉnh giao. Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh chủ động xây dựng và tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách trên địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất họp đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương để có giải pháp chỉ đạo điều hành thu kịp thời. Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Trong đó, chủ động dự báo nguồn thu, rà soát các năng lực sản xuất mới phát sinh, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng khu vực, từng sắc thuế nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, thu ngân sách. Đẩy mạnh việc đôn đốc, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp (như bất động sản, khai thác tài nguyên, khoáng sản, xăng dầu, nhà hàng, khách sạn….), chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào ngân sách Nhà nước. Chủ động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế; rà soát, thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, chuyển giá. Đôn đốc người nộp thuế chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kể cả số kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các giải pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh. Bên cạnh đó, ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08-11-2018, kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành thuế đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thu thuế, các ngành, các địa phương cũng nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng nguồn thu. Các ngành Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp, chỉ đạo các lực lượng chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, chống các vi phạm pháp luật: trốn thuế, chuyển giá, buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả, góp phần tăng thu ngân sách. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan thuế về các trường hợp thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản của các tổ chức, cá nhân để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định; phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc, xử lý đối với các đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo các quyết định đã được phê duyệt. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh đôn đốc chủ đầu tư các dự án kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước. Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác thu ngân sách Nhà nước; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi, phối hợp thu nợ đọng thuế. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nam Định chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử, cung cấp kịp thời thông tin tài khoản của người nộp thuế; thực hiện các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế; thực hiện tốt việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong thu nộp học phí, viện phí, điện nước...; tiếp tục thực hiện chương trình kết nối, đồng hành ngân hàng và doanh nghiệp. Sở Giao thông Vận tải phối hợp định kỳ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký kinh doanh vận tải; danh sách các phương tiện kinh doanh được cấp phù hiệu; thông tin dữ liệu giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải và các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải làm cơ sở để quản lý thuế. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai minh bạch nhằm thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần tăng nguồn thu của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,