Kiểm soát tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước
Cập nhật lúc07:49, Thứ Tư, 18/09/2019 (GMT+7)

8 tháng đầu năm 2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước Nam Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao.

Kho bạc Nhà nước Nam Định tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại trụ sở.
Kho bạc Nhà nước Nam Định tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại trụ sở.

Đối với công tác thu ngân sách, Kho bạc Nhà nước Nam Định thực hiện tốt chương trình hiện đại hóa hoạt động thu, chương trình phối hợp thu đảm bảo các nguồn thu đầy đủ, kịp thời và điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách; công tác ủy nhiệm thu cho các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng các điểm thu tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp ngân sách. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã triển khai tốt chế độ kế toán Nhà nước và quản lý, kiểm soát thông qua việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); thực hiện tốt công tác quản lý thu, tổ chức thu kịp thời, chính xác các khoản thu vào ngân sách Nhà nước; lập kế hoạch hoạch toán và phân chia nguồn thu cho các cấp thụ hưởng đúng chế độ, tỷ lệ điều tiết theo quy định. Kết quả, tính đến ngày 31-8, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 3.523 tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán (dự toán thu ngân sách năm 2019 là 5.000 tỷ đồng). Đối với công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã tập trung kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ gửi đến Kho bạc để giải ngân vốn đầu tư công và thu hồi vốn tạm ứng đối với các công trình xây dựng. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát hồ sơ dự án, hồ sơ thanh toán đảm bảo tính pháp lý, đúng thẩm quyền phê duyệt. Giám sát, quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy trình, thời hạn thanh toán, giải ngân kịp thời, đúng thời hạn khi đã tiếp nhận đủ hồ sơ. Đến nay, tổng chi ngân sách Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2019 đạt 9.879 tỷ đồng; trong đó chi thường xuyên là 6.501 tỷ đồng, đạt 81,4% so với dự toán đầu năm; chi giải ngân cho đầu tư xây dựng cơ bản là 2.319 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn được giao. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Nam Định cũng tập trung đôn đốc sát sao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để thu hồi vốn tạm ứng theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Số dư tạm ứng đến ngày 30-8-2019 là 807 tỷ đồng, trong đó số dư tạm ứng đúng hạn là 794 tỷ đồng, quá hạn là 13 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung hồ sơ cho 75 món chi do chưa đủ thủ tục thanh toán; từ chối thanh toán 2 món chi đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền là 4 tỷ 536 triệu đồng do thiếu hồ sơ. Nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai Chương trình dịch vụ công trực tuyến tới 1.106 đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn toàn tỉnh nhằm thúc đẩy giao dịch thanh toán qua mạng điện tử, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và công khai, minh bạch, giúp công tác điều hành ngân quỹ tại Kho bạc được quản lý theo nguyên tắc tập trung thống nhất trong toàn tỉnh, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách Nhà nước và các đơn vị giao dịch, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 1.073/1.452 đơn vị giao dịch đã đăng ký dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc; tổng số chứng từ giải quyết thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến là 21.251/108.526 chứng từ. Để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là các đơn vị tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đầu tháng 8-2019, Kho bạc triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách Nhà nước trong toàn hệ thống. Ứng dụng này triển khai cung cấp trực tuyến qua thiết bị di dộng cho khách hàng về tình hình biến động số dư tài khoản, trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước Nam Định. Ngoài ra, bổ sung thêm quy trình quản lý giao, nhận hồ sơ trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước Nam Định gắn kết với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ Kho bạc trong hoàn thiện hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và thường xuyên đã được Kho bạc Nhà nước Nam Định triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kho quỹ, hạn chế sai sót trong điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngăn ngừa sớm rủi ro, vi phạm. 8 tháng đầu năm 2019, đã phát hiện và xử lý 22 vụ vi phạm hành chính của các đơn vị dự toán và các chủ đầu tư với lỗi chủ yếu là không làm thủ tục cam kết chi, vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng.

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước Nam Định tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu để tổ chức thu đúng, thu đủ, hạch toán kịp thời các khoản thu vào hệ thống Kho bạc và phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách theo đúng quy định; chú trọng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng tập trung, vốn chương trình mục tiêu, quản lý và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định, giảm số dư tạm ứng tại các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác thanh toán điện tử với các ngân hàng thương mại đảm bảo thông suốt, an toàn tuyệt đối kho quỹ về tiền và tài sản Nhà nước; tích cực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn minh, văn hoá Kho bạc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,