Giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hải Bắc
Cập nhật lúc08:06, Thứ Ba, 06/08/2019 (GMT+7)

Xã Hải Bắc có 11 xóm với trên 7.000 khẩu, vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế bởi liền kề Thị trấn Yên Định - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Hải Hậu và các tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh, huyện đều chạy qua địa bàn. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng đất đai, lao động và những kinh nghiệm, thành quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước, từ năm 2016 xã Hải Bắc bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến hết năm 2018, xã được công nhận 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được kết quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020; kiện toàn các tiểu ban, phân công chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng đoàn thể để chủ động tổ chức thực hiện. Các xóm thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiến thiết mà nòng cốt là các chi hội đoàn thể. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hải Bắc đã tiến hành rà soát, đánh giá từng nội dung của các tiêu chí, nhận diện những nội dung, những tiêu chí chưa đạt chuẩn, thiếu tính bền vững để bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả. Tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển. Phát động và tổ chức đăng ký thi đua xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển ở cả 11 xóm. Đến năm 2018 xã có 11/11 xóm được UBND huyện thẩm định và công nhận lại đạt chuẩn xóm nông thôn mới bền vững và phát triển; trong đó có xóm 4 là một trong 9 xóm của huyện đang được chọn thí điểm xây dựng mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Cảnh quan môi trường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đường làng ngõ xóm được trồng hoa và cây bóng mát bên lề, làm mới hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt: khu trung tâm nhà văn hoá xóm, xã thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; người dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện tốt hương ước, quy ước xóm, thực hành nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội theo đúng Hướng dẫn 34 của UBND huyện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 94,84% dân số, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2018, đứng thứ 2 toàn huyện. Các gia đình tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo vườn tạp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo không gian cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Những tháng đầu năm 2019, xã đã vận động các xóm xây dựng mới 250m đường nội đồng xóm Phương Đức rộng 2m, đổ bê tông dày 13cm với tổng kinh phí 72,3 triệu đồng; 130m đường nội đồng xóm Triệu Thông A; phát động nhân dân đóng góp làm mới 188 cột đèn Led chiếu sáng đường làng. Từ việc phát triển các mô hình sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang tập trung; chuyển đổi mục đích sản xuất nông nghiệp đã không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Việc chuyển đổi dần cơ cấu lao động từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, dịch vụ đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44,47 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Hải Bắc vẫn còn những khó khăn, tồn tại hạn chế: Ở một số xóm chưa huy động được toàn dân tham gia phong trào thi đua nên chất lượng chưa cao; việc khai thác, phát huy hiệu quả công trình nhà văn hóa xóm, khu thể thao để tổ chức các phong trào hoạt động cộng đồng ở một số xóm không thường xuyên. Xã đã quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư nhưng chưa thực hiện được việc di chuyển hộ chăn nuôi ra khu quy hoạch; nhiều gia đình chăn nuôi trong khu dân cư chưa xử lý tốt vấn đề môi trường gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Các xóm đã nhân rộng các tuyến đường hoa, nhưng tại một số xóm việc chăm sóc các tuyến đường hoa chưa duy trì thường xuyên.

Mục tiêu của xã Hải Bắc đặt ra là phấn đấu năm 2019 giữ vững xã nông thôn mới nâng cao, có 1 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2020 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Một số giải pháp chủ yếu được xã đề ra và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới là tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nội dung, yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ rõ những nội dung, những tiêu chí chưa đạt chuẩn, chưa đảm bảo tính bền vững; trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong xây dựng nông thôn mới để tích cực, chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu trên. Hàng năm các xóm phải đăng ký thẩm định lại để đánh giá kết quả phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển". Xã tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư nâng cấp hạ tầng, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí: Văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, sản xuất và an ninh trật tự; nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất tăng thu nhập và giảm hộ nghèo, phấn đấu năm 2019 nâng mức bình quân thu nhập theo đầu người đạt trên 49 triệu đồng/người. Vận động nhân dân di dời các gia trại chăn nuôi trong khu dân cư ra vùng chăn nuôi tập trung để vừa đảm bảo môi trường chung, vừa tạo sự ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người chăn nuôi. Xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, các vùng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Cải tạo, chỉnh trang khu xử lý rác thải tập trung đảm bảo đạt chuẩn, thân thiện với môi trường. Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất: Trụ sở, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao, đường giao thông… Giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” theo quy định của UBND tỉnh./.

Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,