Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
Cập nhật lúc07:57, Thứ Ba, 04/06/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước Trung ương, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019. Đến ngày 20-5, nguồn vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước tỉnh đạt 75% kế hoạch của cả năm 2019, đây là tỷ lệ giải ngân cao so với mặt bằng chung của cả nước.

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình mục tiêu giao tại Kho bạc Nhà nước tỉnh là 2.031 tỷ 724 triệu đồng. Đến ngày 20-5-2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tiến hành giải ngân 1.521 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung là 27 tỷ 509 triệu đồng; nguồn ngân sách Trung ương kéo dài sang năm 2019 là 952 triệu đồng; nguồn trái phiếu Chính phủ là 408 triệu đồng, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 10 tỷ 167 triệu đồng. Dự án địa phương quản lý đã giải ngân 1.478 tỷ 206 triệu đồng; trong đó ngân sách tỉnh giải ngân 996 tỷ 863 triệu đồng, ngân sách tỉnh được kéo dài sang năm 2019 là 121 tỷ 899 triệu đồng; ngân sách huyện, thành phố hơn 85 tỷ 704 triệu đồng; ngân sách xã, phường, thị trấn hơn 273 tỷ 740 triệu đồng... Có được kết quả trên, ngay sau khi nhận được kế hoạch vốn, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi có khối lượng hoàn thành phải khẩn trương nghiệm thu, hoàn chỉnh hồ sơ để thanh toán. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố bám sát những văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 5-3-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Cùng với đó, căn cứ vào tình hình giải ngân thực tế tại từng địa phương, Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc các huyện, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tổ chức tọa đàm với các chủ đầu tư, qua đó nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và giải ngân của từng dự án cụ thể theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm túc cơ chế “Một cửa, một giao dịch viên”. Yêu cầu công chức kiểm soát chi không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Thực hiện kiểm soát kỹ chứng từ, hướng dẫn đơn vị một lần, tuyệt đối không được để đơn vị phải đi lại nhiều lần. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát chi theo nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, thông báo với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về phương thức thực hiện kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước, góp phần rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán xuống chỉ còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ của đơn vị. Nhờ vậy, tiến độ giải ngân của các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2019 đều kịp thời, đúng, đủ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội như: dự án xử lý khẩn cấp các kè xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh giải ngân 36 tỷ 375 triệu đồng; dự án xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần đã giải ngân 69 tỷ 695 triệu đồng; dự án trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh đã giải ngân 4 tỷ 876 triệu đồng…

Để đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo đúng tiến độ, từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục chủ động, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay, không dồn vào cuối năm. Đồng thời, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi vốn ứng trước, có văn bản báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, rút ngắn thời gian kiểm soát chi góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019. Định kỳ hàng tháng, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố chủ động báo cáo HĐND, UBND các cấp; thực hiện công khai tại trụ sở Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch số liệu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với từng chủ đầu tư trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, chất lượng công tác tổng hợp báo cáo, thực hiện nhập đầy đủ ngay khi có phát sinh thanh toán, đáp ứng kịp thời, chính xác số liệu báo cáo để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo. Năm 2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh phấn đấu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 96% kế hoạch./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,