Góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Cập nhật lúc08:22, Thứ Ba, 23/04/2019 (GMT+7)

Trước yêu cầu phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng đã và đang đòi hỏi các hoạt động lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, kế toán, kiểm toán tài chính, kế toán thuế của các doanh nghiệp phải thực sự minh bạch, chuẩn mực theo quy định của Việt Nam và quốc tế. Vì vậy, sự ra đời và đi vào hoạt động của Hội Kế toán - Kiểm toán tỉnh Nam Định sẽ góp phần hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển hơn.

Hội Kiểm toán - Kế toán tỉnh Nam Định thường xuyên tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin mới về chính sách thuế cho các hội viên. 
Hội Kiểm toán - Kế toán tỉnh Nam Định thường xuyên tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin mới về chính sách thuế cho các hội viên. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán tỉnh Nam Định cho biết: Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp được UBND tỉnh ra quyết định thành lập, tập hợp những người làm công tác kế toán, kiểm toán, tài chính thuế. Mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2019 nhưng đến nay Hội đã thu hút được 112 hội viên là giám đốc, kế toán trưởng, kế toán tài chính, kế toán thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội là tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về: tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế; hướng dẫn, các chính sách, chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, thuế; phối hợp tổ chức phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế; cung cấp thông tin các thành tựu khoa học kỹ thuật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế trong nước và nước ngoài cho hội viên và đội ngũ kế toán, kiểm toán của các doanh nghiệp. Tham gia tư vấn về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Tham gia quản lý hoạt động chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của hội viên; tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành nghiêm chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định theo điều lệ tổ chức hoạt động Hội. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ôn và thi tuyển, cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán và quản lý hành nghề đối với đội ngũ kế toán và kiểm toán theo sự ủy quyền (bằng văn bản) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tập hợp, đoàn kết, động viên giúp đỡ hội viên nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán và kiểm toán, thuế. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật... Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, ngay sau khi kiện toàn tổ chức Hội Kế toán - Kiểm toán tỉnh Nam Định tập trung tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp hướng dẫn kê khai quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, cập nhật chính sách thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời giải đáp vướng mắc cho trên 300 đơn vị nhằm giúp các doanh nghiệp tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, quyết toán thuế và nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới về thuế; cung cấp các thông tin cần lưu ý trong kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2018; các chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản được giảm trừ; trách nhiệm khấu trừ quyết toán thuế của doanh nghiệp và cá nhân; những điểm cần lưu ý về khấu trừ, kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng; những vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng với đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; một số lưu ý khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 của Chính phủ, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28-4-2017 của Bộ Tài chính. Những điểm cần chú ý trong quá trình lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp... tạo thuận lợi và giúp người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Hội viên của Hội còn thường xuyên được cung cấp thông tin cập nhật các chế độ, chính sách mới về thuế, tài chính, kế toán kiểm toán và các lĩnh vực khác, tham dự hội thảo chuyên đề về kế toán, các khóa tập huấn về quản trị doanh nghiệp, kế toán thuế do Hội tổ chức, qua đó giúp các hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán; phát huy khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Cũng qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên nắm bắt kịp thời những vấn đề thực tiễn phát sinh trong thực thi chính sách về thuế, kế toán và đóng góp đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28-12-2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế toán trưởng cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán trưởng; thường xuyên tư vấn, hướng dẫn thực hành trong lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính; rà soát rủi ro trong báo cáo tài chính, thuế; phối hợp với các đơn vị VNPT Nam Định, Chi nhánh Viettel Nam Định triển khai cung cấp phần mềm, tổ chức cài đặt, khởi tạo và thực hiện hóa đơn điện tử, chữ ký số cho các doanh nghiệp hội viên; phối hợp tham gia kiểm toán và thẩm định giá theo nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp.

Với đặc thù đội ngũ doanh nghiệp của tỉnh chiếm đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, đông đảo doanh nghiệp làng nghề, doanh nghiệp gia đình… nên công tác quản trị doanh nghiệp, trong đó có công tác kế toán, thuế có những khó khăn, hạn chế nhất định. Sự ra đời và hoạt động của Hội Kế toán - Kiểm toán tỉnh Nam Định sẽ đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh, bền vững hơn./.

Bài và ảnh: Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,