Giải pháp hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2019
Cập nhật lúc07:53, Thứ Ba, 12/02/2019 (GMT+7)

Với quyết tâm tăng tốc, bứt phá, góp phần hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước (NSNN) theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, ngành Thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vượt tối thiểu 5% dự toán Pháp lệnh giao tại Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23-11-2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019, tạo cơ sở hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách giai đoạn 5 năm 2016-2020. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nỗ lực phấn đấu quyết liệt của các cấp, các ngành; cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh cùng tập thể lãnh đạo và công chức ngành Thuế, công tác thu NSNN của tỉnh đã đạt kết quả tích cực với tổng thu nội địa 4.887 tỷ đồng, đạt 129% dự toán Trung ương giao, 123% dự toán tỉnh giao và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017. Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất thì thu ngân sách 2.824 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Trung ương, 100% dự toán UBND tỉnh và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017... Từ những kết quả đã đạt được, quán triệt, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thuế tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Gia Tự chỉ đạo: Mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 của tỉnh về thu ngân sách là 5.500 tỷ đồng, về đích trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra nên tập thể lãnh đạo và công chức ngành Thuế tỉnh phải không ngừng nỗ lực phấn đấu và thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đồng chí Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: năm 2019, ngành Thuế tỉnh xác định, bên cạnh những thuận lợi kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực về chất, hệ thống giao thông tiếp tục được cải thiện, môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh có xu hướng tốt hơn, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới phục hồi chậm, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai bất thường, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định tăng trưởng kinh tế trong nước và của tỉnh... Từ những nhận định, đánh giá đó, ngành Thuế tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng thu nội địa tính cân đối trừ thu tiền sử dụng đất vượt tối thiểu 5% dự toán Trung ương giao và tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu NSNN năm 2019. Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt; đẩy mạnh rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp. Trên cơ sở rà soát nguồn thu, Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu cho các phòng chuyên môn, Chi cục Thuế các huyện, thành phố, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2019. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh sẽ chủ động rà soát, đánh giá nguồn thu để tham mưu với UBND cùng cấp các giải pháp đôn đốc thu kịp thời vào NSNN; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho NSNN. Phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực, đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền; chú trọng nội dung, hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế một cách tốt nhất; tổ chức các hội nghị đối thoại, trả lời kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế; tổ chức các hoạt động Tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế”, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Chủ động thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Quyết liệt quản lý và xử lý nợ thuế.

Với tinh thần quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thu NSNN, ngành Thuế tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Đại

 
,
,
.
,
,
,
,